Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 1.2 (PI 6/c) - proiecte strategice

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Muzeu
 • Instituție religioasă
 • Instituție de învățământ
 • GECT
 • Parcuri științifice

Obiective specifice - Priorități de investiție

OS 1.2 Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în aria eligibilă - PI 6/c Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

OS 2.2 Creșterea proporțională de pasageri prin utilizarea durabilă - emisii reduse de carbon, zgomot redus - a formelor de transport transfrontalier - PI 7/c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu nivel redus de zgomot și cu emisii reduse de carbon)

OS 3.1 Creșterea ocupării forței de muncă în aria eligibilă - PI 8/b Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen

Condiții beneficiari eligibili

Pot beneficia de proiecte finanțate prin program:

 • organizații publice;
 • organizații echivalente celor de drept public;
 • companii ale statului;
 • ONG-uri;
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT);
 • Muzee, biblioteci, teatre;
 • Camere de Comerț;
 • Biserici;
 • Instituții de învățământ superior / institute de cercetare;
 • Altele.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Pregătirea de studii, strategii, planuri etc. în domeniul conservării, dezvoltării și utilizării patrimoniului cultural / natural;
 • Training, schimburi de bune practici și campanii de conștientizare referitoare la protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
 • Crearea de noi platforme transfrontaliere, grupări și rețele concentrate pe buna păstrare și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural comun;
 • Îmbunătățirea gradului de conservare a monumentelor, clădirilor și teritoriilor care fac parte din patrimoniul natural, istoric și cultural al zonei (de exemplu: biserici, castele, muzee, teatre, parcuri naturale, arii protejate natural etc.);
 • Conservarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii culturale;
 • Conservarea valorilor naturale;
 • Dezvoltarea, reconstruirea și promovarea facilitășilor culturale protejând moștenirea culturală a ariei eligibile;
 • Conservarea și buna păstrare a parcurilor naturale și naționale, a rezervațiilor naturale și a altor arii protejate;
 • Dezvoltarea de rute tematice;
 • Îmbunătățirea accesibilității către zonele de patrimoniu cultural (construirea, modernizarea de drumuri și facilitarea accesibilității pe bicicletă);
 • Promovarea și utilizarea potențialului patrimoniului cultural / natural prin investiții în infrastructură turistică sustenabilă.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea fondurilor disponibile pentru acest apel restrâns de propuneri de proiecte strategice este de 39.699.253,00 EURO (FEDR), completată de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria după cum urmează:

PI FEDR (Euro) Cofinanțare națională* (Euro) Total (Euro)
  (a) (b) (a)+(b)
PI 6/c 22.977.417,00 4.054.838,30 27.032.255,30
PI 7/c 8.360.918,00 1.475.456,12 9.836.374,12
PI 8/b 8.360.918,00 1.475.456,12 9.836.374,12
Total 39.699.253,00 7.005.750,54 46.705.003,54

*Cofinanțare națională totală a ambelor țări participante: România și Ungaria

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii romani şi până la 95 % pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR cât şi co-finanţarea naţională. Finanțarea poate ajunge până la 100% pentru aplicanții români care sunt autorități publice centrale, ca și pentru aplicanții maghiari care sunt organe bugetare centrale.

Valoarea maximă a unui proiect nu poate depăși 50.000.000,00 Euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș în România, respectiv, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

Depunerea proiectului

Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 03.11.2017 ora 8:00, până în data de 08.01.2018 ora 16:00 (EET).

Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 noiembrie 2017 - 15 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță