Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 4.1 (PI 9/a) - proiecte strategice

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Instituție de sănătate
 • Instituție de învățământ
 • GECT

Obiective specifice - Priorități de investiție

OS 4.1 Îmbunătățirea serviciilor preventive și curative de îngrijire a sănătății în întreaga zonă eligibilă - PI 9/a Investiții în infrastructura socială și de sănătate care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statutul sănătății, promovând incluziunea socială prin intermediul accesului îmbunătățit la servicii sociale, culturale și recreaționale și tranziția serviciilor instituționale către servicii bazate pe comunitate  

Condiții beneficiari eligibili

Potențialii beneficiari sunt, după cum urmează:

 • Autorități / administrații  locale, județene și centrale și instituțiile din subordinea acestora;
 • Instituții publice de sănătate - spitale și clinici, instituții sociale;
 • Instituții de învățamânt superior din domeniul medical și IT, institute de cercetare;
 • ONG-uri;
 • GECT.

Atenție!

 • Liderul de parteneriat trebuie să fie organism public!
 • Toate proiectele trebuie să aibă cel puțin un Partener transnațional!
 • Numărul maxim de Parteneri într-un proiect este 8!

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prioritatea de investiţie lansată prin acest Apel de propuneri de proiecte strategice este:

 •  9/a - Investiții în infrastructura socială și de sănătate care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statutul sănătății, promovând incluziunea socială prin intermediul accesului îmbunătățit la servicii sociale, culturale și recreaționale și tranziția serviciilor instituționale către servicii bazate pe comunitate (în cadrul Axei prioritare 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor) ).

Tipuri de activități:

 • Investiții în infrastructura de sănătate și de prevenție a bolilor;
 • Achiziționarea și instalarea de echipamente de sănătate, instruirea personalului cu privire la folosirea echipamentelor achiziționate;
 • Acțiuni promoționale de screening în domeniul sănătății și furnizarea de informații pentru prevenția și diagnosticarea bolilor cu frecvență crescută în aria eligibilă;
 • Acțiuni de îmbunătățire a accesului la infrastructura de sănătate pentru grupuri vulnerabile;
 • Schimburi de know-how și activități de dezvoltare a capacității (cursuri de formare, workshop-uri, conferințe, internship-uri);
 • Dezvoltarea armonizată a serviciilor specializate;
 • Dezvoltarea infrastructurii de telemedicină și e-sănătate pentru diagnosticare și tratare cu scopul dezvoltării unui sistem de informare performant pentru pacienți și pentru reducerea inegalităților în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate;
 • Îmbunătățirea accesibilității serviciilor de sănătate transfrontaliere prin construirea, modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier. 

Pentru informații suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru acest apel de proiecte este 40.945.000,00 Euro (FEDR), completată de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria, după cum urmează:

Prioritatea de investiții FEDR (Euro) Cofinanțare națională* (Euro) Total (Euro)
  (a) (b) (a)+(b)
Ip 9/a 40.945.000,00 7.225.588,23 48.170.588,23

*Cofinanțarea națională atât a României, cât și a Ungariei, precum și bugetul local / privat din ambele țări, respectiv contribuția proprie.

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii români şi până la 95% în unele cazuri, chiar 100%, pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR, cât şi cofinanţarea naţională.

Proiectele majore, așa cum sunt definite conform Regulamentului UE 1303/2013, articolul 100, nu sunt eligibile în cadrul acetui apel de proiecte. Însă, deși nu există limitări în ceea ce privește contribuția proprie, bugetul maxim total al unui proiect (FEDR + contribuție națională + cofinanțare) nu poate depăși 50.000.000,00 Euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a apelului de proiecte cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád din Ungaria. 

Depunerea proiectului

Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 21 iunie 2017 ora 8:00, până în data de 20 septembrie 2017 ora 16:00 (EET). Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1.  

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 iunie 2017 - 30 septembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță