Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 2.2 (PI 7/c) - proiecte normale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Custozi/Administratori arii naturale protejate
 • GECT

Obiective specifice - Priorități de investiție

OS 2.2 Creșterea proporțională de pasageri prin utilizarea durabilă - emisii reduse de carbon, zgomot redus - a formelor de transport transfrontalier

PI 7/c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport prietenoase cu mediul și cu emisii scăzute de carbon, inclusiv ape interioare și transport maritim, porturi, legături multimodale și infrastructură aferentă aeroporturilor, pentru promovarea mobilitatea sustenabilă regională și locală

Condiții beneficiari eligibili

 • Administrațiile / administrațiile locale, județene și centrale și instituțiile acestora;
 • Organizația națională responsabilă pentru dezvoltarea infrastructurii de transport;
 •  Autoritățile de gestionare a drumurilor;
 • Companiile de transport aflate în proprietatea statului;
 • Autoritățile de gestionare a apei;
 • Administrațiile parcurilor naționale parcurilor naturale;
 • ONG-uri;
 • Asociații microregionale;
 • Agenții de dezvoltare regionale și județene;
 • Organizații de management ale Euroregiunlor;
 • GECT.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Pregătirea anumitor investiții: elaborarea de studii, analize, concepte, documentație tehnică / design, etc.;
 • Dezvoltarea de sisteme de transport transfrontaliere inteligente, sisteme de informare a pasagerilor, programe, e-tichete, aplicații mobile, tarife comune;
 • Dezvoltarea și integrarea de servicii de transport public transfrontaliere;
 • Investiții în transportul public, referitoare la infrastructură (de ex. vehicule cu emisii scăzute de carbon, autobuze);
 • Soluții inovatoare pentru îmbunătățirea transportului public transfrontalier și reducerea emisiilor cauzate de transport;
 • Construirea, modernizarea de drumuri, piste de biciclete, alei, prin utilizarea elementelor de infrastructură existente unde este cazul (de ex. baraje, drumuri agricole etc.).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 59,875,069.41 euro, împărțit după cum urmează:

Prioritatea de Investiții FEDR Bugetul național Finanțare totală
  (a) (b) (a)+(b)
7/c 4,910,249.00 866,514.53 5,776,763.53
8/b 38,449,237.00 6,785,159.47 45,234,396.47
9/a 7,534,323.00 1,329,586.41 8,863,909.41
Total 50,893,809.00 8,981,260.41 59,875,069.41

Contribuția FEDR în cadrul unui proiect va fi de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Rata cofinanțării din partea bugetului național va fi de maximum 13% din totalul cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii români (alții decât autoritățile publice centrale care sunt finanțate integral de la bugetul de stat) și maximum 10% sau 15% pentru beneficiarii ungari, în conformitate cu legislația națională.

Rata cofinanțării beneficiarului va fi de minimum 2% pentru beneficiarii români (alții decât autoritățile publice centrale care sunt finanțate integral de la bugetul de stat) și 5% sau 0% pentru beneficiarii ungari, în conformitate cu legislația națională.

Pentru PI 7/c, un proiect poate avea o valoare cuprinsă între 425.000 - 2.550.000 euro FEDR.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád din Ungaria. 

Depunerea proiectului

Aplicaţiile vor fi depuse online prin intermediul sistemului electronic eMS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță