Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 1.1 (PI 6/b) - proiecte normale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Operator Regional de apă/apă uzată/irigații
 • Custozi/Administratori arii naturale protejate
 • GECT

Obiective specifice - Priorități de investiție

OS 1.1 Îmbunătățirea calității managementului râurilor transfrontaliere și a corpurilor de apă la sol - PI 6/b Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquisul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe

Condiții beneficiari eligibili

Pot beneficia de proiecte finanțate prin program:

 • Administrațiile / administrațiile locale, județene și centrale și instituțiile acestora
 • Autoritățile de gestionare a apei / Direcțiile de gestionare a apei
 • Administrațiile parcurilor naționale / parcurilor naturale
 • Instituții de protecție a mediului
 • Organizații neguvernamentale 
 • Asociații microregionale
 • Agenții regionale și județene de dezvoltare
 • Organizațiile de management ale Euroregiunilor
 • Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT)

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În ceea ce privește PI 6/b - OS 1.1, activitățile propuse prin proiect pot viza, printre altele:

 • Reducerea impactului negativ al poluării semnificative a apei provocate de inundații, colectarea și utilizarea surplusului de apă și punerea în aplicare a măsurilor de atenuare a riscurilor de inundații (adică deversări de scurgere, construcție de baraj, măsuri ecologice, achiziții de echipamente specifice etc.).

NU va fi oferit sprijin pentru proiectele care vizează:

 • exclusiv studiile, atelierele, seminariile sau instruirea;
 • exclusiv activități de sensibilizare și schimb de bune practici sau activități similare;
 • dezvoltarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, concentrându-se doar pe intervenții la scară mică;
 • activitățile care pot avea caracter economic, și anume irrigațiile, măsurile împotriva poluării (principiul "poluatorul plătește" este respectat);

Domeniul de aplicare al proiectului și activitățile conexe va trebui să asigure îndeplinirea obiectivului specific al programului referitor la îmbunătățirea managementului calității râurilor și a corpurilor de apă subterane transfrontaliere, astfel încât, în urma investițiilor, calitatea apei - râurile de frontieră vor crește la punctele de măsurare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este  următoarea:

Sursa de finanțare Autorități publice centrale din România în calitate de beneficiari Alte categorii de beneficiari în afara de Autorități publice centrale din România Organele bugetare centrale din Ungaria în calitate de beneficiari Beneficiarii din Ungaria, alții decât organele bugetare centrale
FEDR  max. 85% max. 85% max. 85% max. 85%
Buget de stat  min. 15% min. 13% dar nu mai mult de 15,2941% din FEDR min. 15% dar nu mai mult de 17,6470% din FEDR min. 10% dar nu mai mult de 11,7647% din FEDR
Cofinanțare - min. 2% min. 0% min. 5%

Valoarea finanțării acordate din FEDR pentru un proiect se va încadra în 425.000 - 2.550.000 EUR.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád din Ungaria. 

Depunerea proiectului

Aplicaţiile trebuie depuse online prin intermediul sistemului electronic eMS de către Liderul de Parteneriat.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

22 mai 2017 - 30 septembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță