Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 2.1 (PI 7/b) - proiecte strategice

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală
  • ONG
  • Instituție publică
  • GECT

Obiectiv specific - Prioritate de investiții

OS 2.1 Îmbunătățirea transfrontalieră a accesibilității prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T - PI 7/b Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale

Condiții beneficiari eligibili

Pot beneficia de proiecte finanţate prin program:

  • autorități / administrații locale şi județene şi instituții subordonate acestora;
  • autorități în domeniul administrării drumurilor;
  • organizațiile naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport etc.;
  • ONG-uri;
  • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT).

 

Atenție! Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prioritatea de investiții relansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este următoarea:

  • 7/b – Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale (în cadrul Axei prioritare 2, Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor).

Apelul restrâns pentru propuneri de proiecte este adresat proiectelor cu valoare strategică, care abordează cele mai importante nevoi ale regiunii de graniță româno-maghiare, proiecte care sunt aliniate strategiilor naționale, regionale, sau județene relevante şi care au capacitatea de a produce un impact sporit şi de a îmbunătăți calitatea vieții în zona de graniță.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocatea totală estimată pentru acest apel de proiecte, inclusiv finanțare publică și privată, este de 16.382.450,58 Euro, defalcată conform tabelului de mai jos:

Prioritate de investiții FEDR [Euro] Buget național [Euro] Finanțare totală estimată [Euro]
  (a) (b) (a)+(b)
PI 7/b 13.925.083,00 2.457.367,58 16.382.450,58

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii români şi până la 95% în unele cazuri, chiar 100 %, pentru solicitanții maghiari, totalizând atât FEDR cât şi co-finanţarea națională.

Valoarea minimă totală a unui proiect este de 6.470.600,00 Euro.

Valoarea maximă totală a unui proiect nu poate depăşi 50.000.000,00 Euro.

Contribuţia FEDR în cadrul unui proiect nu va fi mai mică de 5.500.000,00 Euro şi nu va depăși 11.815.000,00 Euro pentru ambele faze (Concept Note și Full Application).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului şi anexele acestuia.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș în România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád în Ungaria.

Depunerea proiectului

Aplicațiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 09 octombrie 2017 ora 8:00, până în data de 05 decembrie 2017 ora 16:00 (EET).

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 octombrie 2017 - 05 decembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță