Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 5.1 (PI 5/b) - proiecte normale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Operator Regional de apă/apă uzată/irigații
 • GECT

Obiective specifice - Priorități de investiție

OS 1.1 Îmbunătățirea calității managementului râurilor transfrontaliere și a corpurilor de apă la sol - PI 6/b Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquisul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe 

OS 1.2 Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în aria eligibilă - PI 6/c Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 

OS 5.1 Îmbunătățirea și gestionarea riscurilor privind dezastrele la nivel transfrontalier - PI 5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor

Condiții beneficiari eligibili

Pot beneficia de proiecte finanțate prin program:

 • organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale);
 • organizațiile echivalente celor de drept public;
 • organizațiile non-profit (de exemplu asociații);
 • grupările europene de cooperare teritorială (GECT) şi altele. 

Atenție! Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier. 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Priorităţile de investiţii lansate prin acest Apel de propuneri de proiecte sunt următoarele:

 • 6/b - Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquisul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe (în cadrul Axei prioritare 1 - Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor);
 • 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (în cadrul Axei prioritare 1, Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor);
 • 5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor ( în cadrul Axei prioritare 5, Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor).

În ceea ce privește PI 5/b - OS 5.1, activitățile propuse prin proiect pot viza, printre altele:

 • dezvoltarea și implementarea de standarde și sisteme armonizate pentru o mai bună gestionare a managementului riscului în zona transfrontalieră;
 • pregătirea de unelte integrate în ceea ce privește prevenirea și atenuarea riscului pentru o mai bună cooperare în situații de urgență;
 • dezvoltarea infrastructurii regionale transfrontaliere pentru o mai bună pregătire în cazul unor situații de urgență;
 • schimburi de experiență în domeniul prevenirii și managementului riscului în zona transfrontalieră;
 • elaborarea de hărți și baze de date ale riscurilor naturale și tehnologice;
 • achiziționarea de vehicule, echipamente și materiale speciale pentru serviciile care se ocupă de situații de urgență;
 • dezvoltarea de strategii comune, planuri de acțiune asupra prevenirii riscului și managementului riscului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia. 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru acest Apel deschis de propuneri de proiecte este 22.615.835 Euro (FEDR), completată de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria, după cum urmează:

Prioritatea de investiții FEDR (Euro) Confinanțare națională* (Euro) Total (Euro)
  (a) (b) (a)+(b)

AP 1 - PI 6/b

AP 1 - PI 6/c

7.000.000,00

7.500.000,00

1.235.294,00

1.323.529,00

8.235.294,00

8.823.529,00

AP 5 - PI 5/c 8.115.835,00 1.432.207,00 9.548.042,00
TOTAL 22.615.835,00 3.991.030,00 26.606.865,00

 

*Cofinanțare națională totală a ambelor țări participante: România și Ungaria

Valoare maximă și minimă a proiectului, precum și durata proiectului sunt evidențiate în funcție de Prioritatea de investiții vizată, după cum urmează:

Prioritatea de investiții Total FEDR/proiect (Euro) Durata proiectului (luni)
6/b Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquisul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe 425.000-2.550.000 12-30
6/c Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 425.000-2.550.000 12-30
5/b Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor  170.000-2.550.000 12-30

 

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii români şi până la 95% în unele cazuri, chiar 100%, pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR, cât şi cofinanţarea naţională.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád din Ungaria. 

Depunerea proiectului

Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 25 ianuarie 2017 ora 8:00, până în data de 30 iunie 2017 ora 16:00 (EET). Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1 începând cu data de 25 ianuarie 2017. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

25 ianuarie 2017 - 30 iunie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță