Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 1.1 (PI 6/b) - proiecte normale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Operator Regional de apă/apă uzată/irigații
 • GECT

Obiective specifice - Priorități de investiție

OS 1.1 Îmbunătățirea calității managementului râurilor transfrontaliere și a corpurilor de apă la sol - PI 6/b Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquisul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe 

OS 1.2 Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în aria eligibilă - PI 6/c Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 

OS 5.1 Îmbunătățirea și gestionarea riscurilor privind dezastrele la nivel transfrontalier - PI 5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor 

Condiții beneficiari eligibili

Pot beneficia de proiecte finanțate prin program:

 • organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale);
 • organizațiile echivalente celor de drept public;
 • organizațiile non-profit (de exemplu asociații);
 • grupările europene de cooperare teritorială (GECT) şi altele. 

Atenție! Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier. 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Priorităţile de investiţii lansate prin acest Apel de propuneri de proiecte sunt următoarele:

 • 6/b - Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquisul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe (în cadrul Axei prioritare 1 - Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor);
 • 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (în cadrul Axei prioritare 1, Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor);
 • 5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor (în cadrul Axei prioritare 5, Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor).

În ceea ce privește PI 6/b - OS 1.1, activitățile propuse prin proiect pot viza, printre altele:

 • protejarea și utilizarea bazinelor de apă transfrontaliere;
 • dezvoltarea calității apei și monitorizarea cantității, informații, prognoză și sisteme de management;
 • identificarea surselor de poluare, măsuri necesare reducerii poluării apelor;
 • măsuri pregătitoare (inclusiv studii), organizarea de acțiuni de diseminare pe teren, schimburi de bune practici, dezvoltarea de rețele, furnizarea de training-uri comune, workshop-uri șși seminarii și activități de awareness menite să sporească gradul de conștientizare printre localnici.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru acest Apel deschis de propuneri de proiecte este 22.615.835 Euro (FEDR), completată de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria, după cum urmează:

Prioritatea de investiții FEDR (Euro) Cofinanțare națională* (Euro) Total (Euro)
  (a) (b) (a)+(b)

AP 1 - PI 6/b

AP 1 - PI 6/c

7.000.000,00

7.500.000,00

1.235.294,00

1.323.529,00

8.235.294,00

8.823.529,00

AP 5 - PI 5/c 8.115.835,00 1.432.207,00 9.548.042,00
TOTAL 22.615.835,00 3.991.030,00 26.606.865,00

*Cofinanțare națională totală a ambelor țări participante: România și Ungaria

 

Valoare maximă și minimă a proiectului, precum și durata proiectului sunt evidențiate în funcție de Prioritatea de investiții vizată, după cum urmează:

Prioritatea de investiții Total FEDR/proiect (Euro) Durata proiectului (luni)
6/b Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquisul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe  425.000-2.550.000 12-30
6/c Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 425.000-2.550.000 12-30
5/b Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor  170.000-2.550.000 12-30

 

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii români şi până la 95% în unele cazuri, chiar 100%, pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR, cât şi cofinanţarea naţională.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a apelului de proiecte cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád din Ungaria. 

Depunerea proiectului

Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 25 ianuarie 2017 ora 8:00, până în data de 30 iunie 2017 ora 16:00 (EET). Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1 începând cu data de 25 ianuarie 2017. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

25 ianuarie 2017 - 30 iunie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță