Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Urbact III 1.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Agenție guvernamentală

Obiectiv specific

OS 1.2 Îmbunătățirea modului de elaborare a strategiilor de dezvoltare urbană și a planurilor de acțiune în orașe.

Aria eligibilă

 • Orașele din cele 28 țări membre UE;
 • 2 state partenere: Norvegia și Elveția;
 • Partenerii din țările IPA care pot participa la operațiuni folosind fonduri IPA, fără a primi cofinanțare din partea FEDR;
 • Alte țări. Partenerii din alte țări, de oriunde din lume care pot participa cu fonduri proprii.

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiari principali
Reprezentanții orașelor din cele 28 țări membre UE, Norvegia și Elveția dispuși să dezvolte stategii integrate și planuri de acțiune pentru dezvoltarea urbană durabilă și cu fonduri asigurate pentru toate sau o parte din proiectele / acțiunile enumerate în planul de strategie / acțiune, în scopul de a demonstra că orașul este pregătit să intre / să fi intrat în faza de implementare. 

Beneficiarul „oraș” se referă la o autoritate publică locală care reprezintă:                                                        

 • orașe, municipii;
 • niveluri intra - municipale guvernamentale, cum ar fi cartierele orașelor și târgurilor în cazurile în care acestea sunt reprezentate de o instituție politico- administrativă având competențe pentru elaborarea politicilor și care se regăsesc în zona de acțiune a programului URBACT în cauză, în care aceștia sunt dispuși a se implica;
 • autoritățile metropolitane și aglomerările organizate în cazurile în care acestea sunt reprezentate de o instituție politico- administrativ delegând competențe pentru elaborarea și implementarea de politici în domeniul politicii acoperite de rețeaua URBACT în cauză.


Alți beneficiari

 • Agenții locale definite ca organizații publice sau semi-publice înființate de către orașe, ce se află sub autoritatea orașelor parțial sau total, responsabilă pentru proiectarea și implementarea unor politici specifice (vizând dezvoltare economică, eficiență energetică, sănătate, infrastructură etc);
 • Autorități provinciale, regionale și naționale, ce au legătură cu problematici urbane;
 • Universități și centre de cercetare, ce au legătură cu problematici urbane.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Schimb de experiență și bune practici la nivel transnațional, inclusiv vizite de studiu, evaluări peer-review;  
 • Realizarea de studii de referință privind starea actuală în orașele partenere;
 • Realizarea de strategii / planuri urbane integrate de acțiune pentru dezvoltare urbană;   
 • Implicarea actorilor locali în procesul participativ de elaborare a politicilor la nivelul partenerilor; 
 • Comunicarea privind activitățile legate de rețea și rezultate;
 • Utilizarea instrumentelor de planificare;
 • Expertiză pentru a sprijini orașele partenere în dezvoltarea participativă și abordare integrată a dezvoltării urbane;
 • Implicarea actorilor din mediul rural în vederea consolidării parteneriatelor urbane-rurale.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea proiectului: 600.000 - 750.000 Euro.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin completarea formularului http://urbact.eu/node/add/project-idea.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

30 martie 2015 - 16 iunie 2015

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operaţional URBACT III

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță