Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Interreg Europa 4.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană în domeniul protejării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural

Aria eligibilă

În cadrul parteneriatului, cel puțin 3 din cele 4 arii eligibile de mai jos trebuie să fie reprezentate printr-un partener de proiect:

Arii geografice Țări
Nord Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia
Est Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia
Sud Croația, Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania
Vest Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Elveția, Regatul Unit

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități publice;
 • Instituții publice;
 • ONG-uri.

Atenție! ONG-urile nu pot fi lider de parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile proiectelor trebuie să se focalizeze pe:

 • Cercetare și inovare;
 • Competitivitatea IMM;
 • Economie bazată pe emisii scăzute de carbon;
 • Eficiența resurselor și mediului.

Exemple de proiecte posibile în cadrul obiectivului specific 4.1:

 • Schimb de practici între autorități regionale și agenții de mediu din regiuni urbanizate în domeniul managementului resurselor naturale pentru a pregăti dezvoltarea și integrarea infrastructurii regionale verzi în arii sub presiune urbană, ca parte a programelor regionale (Dezvoltare și Locuri de Muncă);
 • Schimburi de experiență între autorități regionale și institute de știință privind metode de evaluare a vulnerabilității ecosistemelor regionale și transfrontaliere, despre identificarea măsurilor de atenuare și despre planificarea aplicării acestora prin intermediul programelor de Dezvoltare și Locuri de muncă, Cooperare Europeană Teritorială și programe de cooperare transfrontalieră;
 • Schimburi de experiență între autorități regionale și organisme de management al parcurilor naturale despre modele de guvernare pentru parcuri naturale regionale și arii NATURA 2000 pentru pregătirea în vederea introducerii de modele noi de management și exploatare a parcurilor regionale;
 • Schimburi de experiență între autorități regionale și agenții privind conservarea, dezvoltarea și exploatarea patrimoniului cultural în arii montane și izolate.   

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea disponibilă pentru al patrulea apel de proiecte este de aproximativ 74 milioane Euro FEDR și 280.000 Euro fonduri norvegiene) împărțită pe axe prioritare astfel:

 • Axa prioritară 1: 8,7 milioane Euro;
 • Axa prioritară 2: 18 milioane Euro;
 • Axa prioritară 3: 26 milioane Euro;
 • Axa prioritară 4: 21 milioane Euro.

Rata de cofinanțare:

Activitățile eligibile sunt cofinanțate din FEDR în procent de 75% sau 85% în funcție de statutul legal al fiecărui partener. Partenerii din Norvegia și Elveția pot beneficia de FEDR, însă pot primi cofinanțare din bugetele naționale.

 • Instituții publice din UE-28: 85% FEDR;
 • ONG-uri din UE-28: 75% FEDR;
 • Instituții publice și ONG-uri din Norvegia: 50% finanțare norvegiană;
 • Partenerii din Elveția sunt invitați să contacteze punctul național de contact pentru Interreg Europe Elveția pentru a primi informații cu privire la oportunitășile de finanțare: finanțare elvețiană.

Pentru detalii suplimentare consultați Manualul Programului și celelalte anexe.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face online pe www.iOLF.eu.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

07 mai 2018 - 22 iunie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg Europa 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță