Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Interreg Europa 2.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană, în sprijinirea IMM-urilor în toate etapele ciclului lor de viață pentru dezvoltarea și obținerea unei creșteri a gradului de inovare

Aria eligibilă

În cadrul parteneriatului, cel puțin 3 din cele 4 arii eligibile de mai jos trebuie să fie reprezentate printr-un partener de proiect:

Arii geografice Țări
Nord Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia
Est Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia
Sud Croația, Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania
Vest Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Elveția, Regatul Unit

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități publice;
 • Instituții publice;
 • ONG-uri.

Atenție! ONG-urile nu pot fi lider de parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile proiectelor trebuie să se focalizeze pe:

 • Cercetare și inovare;
 • Competitivitatea IMM;
 • Economie bazată pe emisii scăzute de carbon;
 • Eficiența resurselor și mediului.

Exemple de proiecte posibile în cadrul obiectivului specific 2.1:

 • Cooperare între autorități regionale și agenții de sprijin a IMM-urilor pentru schimburi de practici privind înființarea și gestionarea facilităților seed-capital pentru sprijinirea IMM-urilor, pentru elaborarea de astfel de scheme de sprijin financiar prin programele partenerilor de Investiții în Dezvoltare și Locuri de muncă sau alte astfel de programe regionale de sprijin pentru afaceri;
 • Schimb de experiențe între autorități regionale și actori în sprijinirea întreprinderilor despre sporirea conștientizării și dezvoltarea de capacități antreprenoriale printre tineri și dezvoltarea de planuri pentru introducerea de scheme antreprenoriale de sprijin pentru tineri în regiunile acestora;
 • Schimburi de practici cu privire la facilități de internaționalizare și de sprijinire a IMM-urilor la export între agențiile regionale de dezvoltare, având ca rezultat planuri de acțiune pentru stabilirea de noi facilități și îmbunătățirea facilităților de sprijinire a internaționalizării IMM-urilor existente în fiecare regiune printr-un proiect în cadrul programului de creștere regională și locuri de muncă sau alte programe regionale.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea disponibilă pentru al patrulea apel de proiecte este de aproximativ 74 milioane Euro FEDR și 280.000 Euro fonduri norvegiene) împărțită pe axe prioritare astfel:

 • Axa prioritară 1: 8,7 milioane Euro;
 • Axa prioritară 2: 18 milioane Euro;
 • Axa prioritară 3: 26 milioane Euro;
 • Axa prioritară 4: 21 milioane Euro.

Rata de cofinanțare:

Activitățile eligibile sunt cofinanțate din FEDR în procent de 75% sau 85% în funcție de statutul legal al fiecărui partener. Partenerii din Norvegia și Elveția pot beneficia de FEDR, însă pot primi cofinanțare din bugetele naționale.

 • Instituții publice din UE-28: 85% FEDR;
 • ONG-uri din UE-28: 75% FEDR;
 • Instituții publice și ONG-uri din Norvegia: 50% finanțare norvegiană;
 • Partenerii din Elveția sunt invitați să contacteze punctul național de contact pentru Interreg Europe Elveția pentru a primi informații cu privire la oportunitășile de finanțare: finanțare elvețiană.

Pentru detalii suplimentare consultați Manualul Programului și celelalte anexe.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face online pe www.iOLF.eu.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană