Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Interreg Europa 1.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.2 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor Europene de Cooperare Teritorială care să sprijine transferul de inovare de către actori în cadrul rețelei regionale de inovare în domenii de ,,Specializare Inteligentă" și oportunitatea inovării

Aria eligibilă

În cadrul parteneriatului, cel puțin 3 din cele 4 arii eligibile de mai jos trebuie să fie reprezentate printr-un partener de proiect:

Arii geografice Țări
Nord Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia
Est Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia
Sud Croația, Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania
Vest Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Elveția, Regatul Unit

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități publice;
 • Instituții publice;
 • ONG-uri.

Atenție! ONG-urile nu pot fi lider de parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile proiectelor trebuie să se focalizeze pe:

 • Cercetare și inovare;
 • Competitivitatea IMM;
 • Economie bazată pe emisii scăzute de carbon;
 • Eficiența resurselor și mediului.

Exemple de proiecte posibile în cadrul obiectivului specific 1.2:

 • Schimb de practici între autorități regionale, universități și agenții de inovare pentru dezvoltarea, pentru fiecare regiune, de facilități și metode pentru susținerea transferului de cunoștințe și consolidarea oportunităților de inovare deschisă între întreprinderi și academie în domeniul tehnologiei verde în interiorul și între regiuni;
 • Schimb de practici între agențiile regionale de dezvoltare a inovării în domeniul dezvoltării de clustere și managementul clusterelor din domeniul științelor vieții, care au ca rezultat elaborarea de planuri de acțiune pentru stabilirea de noi clustere regionale și transfrontaliere prin intermediul proiectelor de programelor regionale de Dezvoltare și Locuri de muncă și programelor europene de cooperare teritorială;
 • Cooperare între autoritățile regionale și principalii actori de sprijinire a întreprinderilor din regiunile cu sectoare puternice în domeniile TIC / new media în scopul schimbului de practici și pregătirea de acțiuni pentru creșterea cooperării intra- și interregionale de tip triplu-helix, facilitând comercializarea rezultatelor C&D.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea disponibilă pentru al patrulea apel de proiecte este de aproximativ 74 milioane Euro FEDR și 280.000 Euro fonduri norvegiene) împărțită pe axe prioritare astfel:

 • Axa prioritară 1: 8,7 milioane Euro;
 • Axa prioritară 2: 18 milioane Euro;
 • Axa prioritară 3: 26 milioane Euro;
 • Axa prioritară 4: 21 milioane Euro.

Rata de cofinanțare:

Activitățile eligibile sunt cofinanțate din FEDR în procent de 75% sau 85% în funcție de statutul legal al fiecărui partener. Partenerii din Norvegia și Elveția pot beneficia de FEDR, însă pot primi cofinanțare din bugetele naționale.

 • Instituții publice din UE-28: 85% FEDR;
 • ONG-uri din UE-28: 75% FEDR;
 • Instituții publice și ONG-uri din Norvegia: 50% finanțare norvegiană;
 • Partenerii din Elveția sunt invitați să contacteze punctul național de contact pentru Interreg Europe Elveția pentru a primi informații cu privire la oportunitășile de finanțare: finanțare elvețiană.

Pentru detalii suplimentare consultați Manualul Programului și celelalte anexe.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face online pe www.iOLF.eu.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană