Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Bazinul Mării Negre PI 2.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Grup de Acțiune Locală/FLAG
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

PI 2.2 Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea privind deşeurile maritime şi riverane

Aria eligibilă

Solicitanții eligibili provin din țările participante la program astfel:

 1. Armenia (toate regiunile);
 2. Bulgaria (regiunile NUTS II din Severoiztochen și Yugoiztochen);
 3. Greece (regiunile NUTS II din Kentriki Makedonia și Anatoliki Makedonia – Thraki);
 4. Georgia (toate regiunile);
 5. Republica Moldova (toate regiunile);
 6. România (regiunea NUTS II Sud-Est);
 7. Turcia (regiunile echivalente NUTS II din TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) și TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane);
 8. Ucraina (Odesa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye și Donetsk Oblasts, Republica Crimea, Sevastopol).

Pentru detalii suplimentare privind condițiile de constituire a parteneriatului consultați ghidul solicitantului.  

Condiții beneficiari eligibili

Lista orientativă a solicitanților eligibili cuprinde:

 • Autorități locale/regionale și servicii de gestionare și control al deșeurilor; 
 • ONG-uri de mediu și organizațiile societății civile; 
 • Școli și instituții de învățământ; 
 • Asociații din industria de turism;
 • Asociații de pescuit; 
 • Autorități portuare.

Pentru detalii suplimentare consultați ghidul solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități orientative sunt:

 • Sensibilizarea şi educarea în comun a publicului în ceea ce priveşte problemele constituite de deşeurile din râuri şi din mare, valoarea biodiversităţii şi protecţia mediului (campanii mass-media, producţia de instrumente educaţionale şi orientări pentru o ‘cetăţenie responsabilă’ pentru diferite sectoare, pentru publicuri-ţintă, cum ar fi copiii şi studenţii, turiştii, autorităţile municipale, companiile de transport naval şi echipajele navelor).
 • Schimbul şi promovarea bunelor practici şi a tehnologiilor de gestionare a mediului (inclusiv prin investiţiile la scară mică) referitoare la tratarea şi eliminarea deşeurilor, reducerea depozitării ilegale a acestora şi a gropilor de gunoi de pe ţămurile râurilor şi de pe ţărmurile mării şi prevenirea efectelor adverse ale acestora.
 • Promovarea în comun a practicii celor ‘3 R’ (redu, refoloseşte, reciclează) pentru deşeuri, precum şi folosirea deşeurilor pentru producerea de energie.
 • Consolidarea acţiunii comunităţii, promovarea şi organizarea campaniilor transfrontaliere de curăţare a zonelor de coastă ale Bazinului Mării Negre şi a râurilor (implicând şcoli, studenţi şi voluntari) şi schimbul de bune experienţe în acest domeniu.
 • Ȋncurajarea implicării şi a parteriatelor între ONG-uri şi societatea civilă, sectorul privat (ex. în sectoarele de turism, transport naval şi pescuit) şi autorităţile locale/regionale şi serviciile de colectare a gunoiului pentru a combate deşeurile din râuri şi deşeurile marine.
 • Schimbul de experienţă pentru a îmbunătăţi infrastructura porturilor şi serviciile de colectare a gunoiului de pe nave (ex. Pregătirea de orientări/manuale pentru dezvoltarea unui plan de gestionare a deşeurilor portuare în concordanţă cu cerinţele Organizaţiei Maritime Internaţionale/UE şi promovarea implementării acestui plan în porturile de la Marea Neagră).

Pentru informații suplimentare consultați ghidul solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel prin ENI (Instrumentul European de Vecinătate) este de 24,479,111.70 euro.

Valoarea totală alocată PI 2.2 este de 5,629,852.99 euro din care:

 • 5,212,826.835 euro (UE);
 • 417,026.15 euro (cofinanțare).

Valoarea minimă a unui proiect este de 300.000 Euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 Euro. 

Valoarea grantului acordată prin ENI va fi de maximum 92% din valoarea totală a proiectului, iar cofinanțarea națională va fi de minimum 8%.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face online (http://ems-bs.mdrap.ro).

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană