Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Bazinul Mării Negre PI 2.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Custozi/Administratori arii naturale protejate
 • Instituție de învățământ
 • Grup de producători

Obiectiv specific

PI 2.1 Îmbunatățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului

Aria eligibilă

Solicitanții eligibili provin din țările participante la program astfel:

 1. Armenia (toate regiunile);
 2. Bulgaria (regiunile NUTS II din Severoiztochen și Yugoiztochen);
 3. Greece (regiunile NUTS II din Kentriki Makedonia și Anatoliki Makedonia – Thraki);
 4. Georgia (toate regiunile);
 5. Republica Moldova (toate regiunile);
 6. România (regiunea NUTS II Sud-Est);
 7. Turcia (regiunile echivalente NUTS II din TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) și TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane);
 8. Ucraina (Odesa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye și Donetsk Oblasts, Republica Crimea, Sevastopol).

Pentru detalii suplimentare privind condițiile de constituire a parteneriatului consultați ghidul solicitantului.  

Condiții beneficiari eligibili

Lista orientativă a solicitanților eligibili cuprinde:

 • Agenții științifice (oceanografice, hidrografice, meteorologice, seismice) și institute / centre de cercetare / universități; 
 • Autorități maritime, portuare și de coastă;
 • Autorități locale/regionale și agenții;
 • Asociații piscicole; 
 • ONG-uri din domeniul mediului;
 • Organisme de conducere ale parcurilor naturale și ariilor protejate (inclusiv marine);
 • Școli și instituții de învățământ, etc.

Pentru detalii suplimentare consultați ghidul solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități orientative sunt:

 • Consolidarea monitorizării comune şi compatibile la nivel transfrontalier, a sistemelor de evaluare şi informare, a instrumentelor şi capacităţii de prevenire şi control a poluării transfrontaliere (inclusiv prin investiţiile la scară mică);
 • Îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere pe termen lung, a capacităţii de informare şi cercetare (inclusive tehnologii inovatoare) pentru abordarea transformării ecosistemului, monitorizării biodiversităţii şi migraţiei speciilor;
 • Consolidarea în comun a colaborării între ştiinţă, industrie, părţile interesate relevante şi factorii de decizie pentru a aborda problemele de management integrat al litoralului şi pentru a armoniza monitorizarea, evaluarea mediului marin şi furnizarea de date;
 • Ȋmbunătăţirea disponibilităţii şi a interoperabilităţii transfrontaliere a datelor de acces public online actualizate şi a produselor de date (ex. hărţi) pentru Marea Neagră, astfel încât industria, autorităţile publice, ONG-urile şi cercetătorii să le utilizeze în mod eficient;
 • Promovarea cooperării transfrontaliere între autorităţile maritime responsabile pentru activităţi precum navigarea sigură sau controlul pescuitul, pentru a putea face schimb de informaţii asupra riscurilor şi ameninţărilor (supraveghere maritimă integrată);
 • Îmbunătăţirea cooperării la nivelul monitorizării mediului între părţile interesate implicate în prevenirea si gestionarea dezastrelor;
 • Consolidarea contactului între ţări şi schimbul de bune practici privind sistemele de prevenire timpurie care permit populaţiei expuse la pericole să ia măsurile corespunzătoare pentru a evita/reduce riscurile şi pentru a pregăti răspunsuri eficiente; îmbunătăţirea disponibilităţii informaţiilor legate de mediu pentru populaţie, în special privind riscul de producere a cutremurelor, inundaţiilor şi incendiilor de pădure.

Pentru informații suplimentare consultați ghidul solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel prin ENI (Instrumentul European de Vecinătate) este de 24,479,111.70 euro.

Valoarea totală alocată PI 2.1 este de 5,629,852.99 euro din care:

 • 5,212,826.835 euro (UE);
 • 417,026.15 euro (cofinanțare).

Valoarea minimă a unui proiect este de 500.000 Euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 Euro. 

Valoarea grantului acordată prin ENI va fi de maximum 92% din valoarea totală a proiectului, iar cofinanțarea națională va fi de minimum 8%.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face online (http://ems-bs.mdrap.ro).

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană