Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Bazinul Mării Negre P1 1.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Grup de Acțiune Locală/FLAG
 • Cameră de comerț
 • Instituție culturală/sportivă/de turism
 • Grup de producători
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

PI 1.2 Creşterea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi a celor conexe

Aria eligibilă

Solicitanții eligibili provin din țările participante la program astfel:

 1. Armenia (toate regiunile);
 2. Bulgaria (regiunile NUTS II din Severoiztochen și Yugoiztochen);
 3. Greece (regiunile NUTS II din Kentriki Makedonia și Anatoliki Makedonia – Thraki);
 4. Georgia (toate regiunile);
 5. Republica Moldova (toate regiunile);
 6. România (regiunea NUTS II Sud-Est);
 7. Turcia (regiunile echivalente NUTS II din TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) și TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane);
 8. Ucraina (Odesa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye și Donetsk Oblasts, Republica Crimea, Sevastopol).

Pentru detalii suplimentare privind condițiile de constituire a parteneriatului consultați ghidul solicitantului.  

Condiții beneficiari eligibili

Lista orientativă a solicitanților eligibili cuprinde:

 • Camere de comerț și industrie; 
 • Camere de agricultură;
 • Agenții de sprijinire a afacerilor;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Asociații de fermieri / uniuni / cooperative;
 • Asociații agroalimentare / uniuni / cooperative;
 • Asociații de IMM-uri / sindicate / cooperative;
 • Asociații / uniuni ale întreprinderilor;
 • Asociații / uniuni / cooperative în domeniul acvaculturii și pescuitului; 
 • Asociații de migranți; 
 • Autorități regionale și locale;
 • Agenții și institute de cercetare etc.

Pentru detalii suplimentare consultați ghidul solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități orientative sunt:

 • Promovarea legăturilor comerciale internaționale, rețele sectoriale și intersectoriale și parteneriate (de exemplu, forumuri de afaceri) din bazinul Mării Negre și sprijin pentru internaționalizarea schimburilor (de exemplu, de consolidare a capacităților);
 • Consolidarea conectivității la internet, sisteme transfrontaliere de schimb de informații de afaceri, informații despre piețe și logistică cu o mai mare utilizare a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC);
 • Schimb de bune practici în strategii moderne și inovatoare de marketing și comerț, instrumente electronice de marketing și dezvoltarea de strategii comune de marketing (de exemplu, branding-ul regional);
 • Sprijinirea inovării, cercetării și cooperării, inclusiv pentru dezvoltarea logisticii, în domeniul agricol, dezvoltarea în comun și punerea în aplicare a celor mai bune practici în producerea de produse agricole de calitate;
 • Introducerea de tehnologii inovatoare pentru dezvoltare sectorială (produse ecologice/bio, acvacultura durabilă), inclusiv schimburi de experiență și proiecte pilot de infrastructură la scară mică;
 • Susținerea culturii antreprenoriale prin predare și formarea tinerilor care lucrează în domeniul agricol și alte sectoare conexe; schimb de bune practici în acest domeniu;
 • Schimb de bune practici de experiență privind implementarea standardelor (de exemplu, siguranța alimentară);
 • Acţiuni în comun pentru sprijinirea folosirii productive a transferurilor băneşti în modernizarea agriculturii/acvaculturii/industriei alimentare.

Pentru informații suplimentare consultați ghidul solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel prin ENI (Instrumentul European de Vecinătate) este de 24,479,111.70 euro.

Valoarea totală alocată PI 1.2 este de 4,553,320.40 euro din care:

 • 4,216,037.41 euro (UE);
 • 337,282.99 euro (cofinanțare).

Valoarea minimă a unui proiect este de 300.000 Euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 Euro. 

Valoarea grantului acordată prin ENI va fi de maximum 92% din valoarea totală a proiectului, iar cofinanțarea națională va fi de minimum 8%.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face online (http://ems-bs.mdrap.ro).

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană