Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PI 8.1 HU-SK-RO-UA - proiecte normale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Academia Română
 • Cameră de comerț
 • Instituție culturală/sportivă/de turism
 • Instituție religioasă
 • Asociație de Dezvoltare Intercomunitară
 • Instituție de învățământ
 • GECT
 • Agenție guvernamentală
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Comitete Sectoriale
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

 PI 8.1 Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice precum și acțiuni comune în situațiile de urgență

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiari eligibili în cadrul programului sunt:

 • organizații naționale, regionale și locale de punere în aplicare a politicilor în domeniul politicilor relevante definite ca priorități ale programului;
 • instituții semi-publice, cum ar fi asociațiile de dezvoltare regională și promotori, agenții de dezvoltare și inovare, institute de cercetare și universități;
 • asociații regionale și locale ale întreprinderilor (de exemplu, camere de comerț, sindicate); organizații profesionale;
 • organisme locale autonome și județene, regionale și organizațiile lor care acționează în calitate de persoane juridice, consilii regionale;
 • grupuri de cooperare teritorială - EGTC - solicitanții trebuie să aibă sediul sau o filială regională / locală înregistrată în aria eligibilă a programului
 • actori nestatali, cum ar fi:
  • organizații neguvernamentale;
  • organizație care reprezintă minoritățile naționale și \ sau etnice.
  • grupuri  locale  de cetățeni și asociații de comercianți;
  • cooperativele, sindicatele, organizațiile care reprezintă interesele economice și sociale;
  • organizații locale (inclusiv rețele) implicate în cooperarea regională descentralizată și integrare;
  • organizațiile de consumatori, femei și tineret, organizații educaționale, culturale, de cercetare și științifice;
  • universități;
  • biserici și asociații și comunități religioase;
  • media;
  • asociații transfrontaliere, asociații neguvernamentale și fundații independente.

Pentru identificarea condițiilor suplimentare privind eligibilatea beneficiarilor consultați ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Aria eligibilă

Proiectele finanțate din bugetul programului pot fi implementate în următoarele unități teritoriale:

 • Ungaria
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg
  •  Borsod-Abaúj-Zemplén (regiune adiacentă cu drepturi depline de participare)
 • Slovacia
  • Košický
  • Prešovský
 • România
  • Maramureș
  • Satu-Mare
  • Suceava (regiunea adiacentă cu drepturi de participare limitată)
 • Ucraina
  • Transcarpatia
  • Ivano-Frankivsk
  • Cernăuți (regiunea adiacentă cu drepturi de participare limitată)

Pe lângă cele șapte de bază și trei regiuni adiacente următoarele centre sunt eligibile în baza unor condiții de participare la program:  

 • Budapesta (Ungaria)
 • Debrecen (Ungaria)
 • Eger (Ungaria)
 • Bratislava (Slovacia)
 • București (România)
 • Cluj Napoca (România)
 • Kiev (Ucraina)

Atenție!

Regiune adiacentă cu drepturi de participare limitată înseamnă că orice organizație situată în zona în cauză este în măsură să coopereze în cadrul programului cu restricție însă pentru a se evita orice suprapunere cu programul România-Ucraina, unde Suceava în România și Chernivetska din Ucraina sunt, de asemenea, eligibile, proiectele din regiunile adiacente trebuie să aibă parteneri din Ungaria sau Slovacia, în parteneriat, proiecte sunt limitate la Obiectivul tematic 6 și 7 și Proiecte de infrastructura de mari dimensiuni (Lips) nu pot fi puse în aplicare de către acestea.

Condițiile de participare a capitalelor naționale și regionale  la program sunt următoarele: autorități sau organizații aflate în capitalele naționale sau regionale vor fi incluse în program, în cazurile specifice, atunci când implicarea acestor autorități și organizații este esențială pentru punerea în aplicare sau durabilitatea proiectelor. În aceste cazuri, autoritățile și organizațiile li se permite să participe la proiecte în rolul de beneficiar sau beneficiar. Activitățile proiectului desfășurate de aceste autorități și organizații pot fi efectuate în marile centre sociale, economice sau culturale, dar rezultatele acestor activități trebuie să fie întotdeauna în beneficiul regiunii de frontieră.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Scopul acestui apel deschis pentru propuneri este de a sprijini implementarea proiectelor normale (obișnuite), eligibile în cadrul celor 4 priorități cuprinse in acest apel de propuneri. Proiectele normale (obișnuite) sunt definite în sensul prezentei cereri, ca proiecte cu componentă de infrastructură sau proiecte soft cu o componentă de infrastructură (în ambele cazuri cota de finanțare pentru achiziționarea de infrastructură este sub 2,5 milioane EUR) sau un proiect soft, în limitele valorii nerambursabile minime și maxime ale acestui apel.

Lista indicativă a activităților este următoarea:

 • Armonizarea activităților în domeniul prevenirii inundațiilor, dezvoltării infrastructurii de prevenire a inundațiilor și a apelor interioare.
 • Stabilirea unor sisteme comune de avertizare timpurie pentru incidentele cu dezastre naturale.
 • Planificarea strategică și tehnică și stabilirea sistemelor comune de monitorizare a poluării mediului (aer, apă, sol).
 • Sprijin / cooperare / rețea de echipe / organizații neguvernamentale și publice de salvare.
 • Baza de date privind incidentele dezastrelor naturale.
 • Programe comune de formare și ateliere de lucru, schimb de experiență, excursii de studiu.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 90% din totalul cheltielilor eligibile dar nu mai puțin de 50%, iar rata de cofinanțare a beneficiarului este de minimum 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea minimă a unui proiect este de 100.000 Euro iar valoarea maximă este de 1.500.000 Euro.

În cazul Beneficiarului lider / Beneficiar înregistrați în statele membre participante maximum 5% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (50% din cofinanțare) vor fi finanțate din bugetul național. Restul de minimum 5% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (50% din co-finanțare) trebuie să fie acoperite din contribuția proprie a beneficiarului lider / beneficiarului sau din alte surse decât bugetul Comunității Europene sau Fondul European de Dezvoltare. 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Aplicațiile vor fi depuse online prin modulul de aplicare al IMIS 2014-2020.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

17 mai 2017 - 30 noiembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020

Axa prioritară:

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 07 aprilie 2020
Ieri, 06 aprilie 2020