Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PI 7.2 HU-SK-RO-UA

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Instituție religioasă
 • Asociație de Dezvoltare Intercomunitară
 • GECT
 • Agenție guvernamentală
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

PI 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare şi comunicare și schimbul de informații

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiari eligibili în cadrul programului sunt:

 • organizații naționale, regionale și locale de punere în aplicare a politicilor în domeniul politicilor relevante definite ca priorități ale programului;
 • instituții semi-publice, cum ar fi asociațiile de dezvoltare regională și promotori, agenții de dezvoltare și inovare, institute de cercetare și universități;
 • asociații regionale și locale ale întreprinderilor (de exemplu, camere de comerț, sindicate); organizații profesionale;
 • autonomiilor locale și județene regionale și organizațiile lor care acționează în calitate de persoane juridice, consilii regionale;
 • grupuri de cooperare teritorială - EGTC - solicitanții trebuie să aibă sediul sau o filială regională / locală înregistrată în aria eligibilă a programului
 • actori nestatali, cum ar fi:
  • organizații neguvernamentale;
  • organizație care reprezintă minoritățile naționale și \ sau etnice.
 • grupuri  locale  de cetățeni și asociații de comercianți;
 • cooperativele, sindicatele, organizațiile care reprezintă interesele economice și sociale;
 • organizații locale (inclusiv rețele) implicate în cooperarea regională descentralizată și integrare;
 • organizațiile de consumatori, femei și tineret, organizații educaționale, culturale, de cercetare și științifice;
 • universități;
 • biserici și asociații și comunități religioase;
 • media;
 • asociații transfrontaliere, asociații neguvernamentale și fundații independente

Pentru identificarea condițiilor suplimentare privind eligibilatea beneficiarilor  vă rugăm să consultați ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Aria eligibilă

Proiectele finanțate din bugetul programului pot fi implementate în următoarele unități teritoriale

 • Ungaria
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg
  •  Borsod-Abaúj-Zemplén (regiune adiacentă cu drepturi depline de participare)
 • Slovacia
  • Košický
  • Prešovský
 • România
  • Maramureș,
  • Satu-Mare
  • Suceava (regiunea adiacentă cu drepturi de participare limitată)
 • Ucraina
  • Zakarpatska,
  • Ivano-Frankivska
  • Chernivetska (regiunea adiacentă cu drepturi de participare limitată).

Pe lângă cele șapte de bază și trei regiuni adiacente următoarele centre sunt eligibile în baza unor condiții de participare la program:  

 • Budapesta (Ungaria)
 • Debrecen (Ungaria)
 • Eger (Ungaria)
 • Bratislava (Slovacia)
 • București (România)
 • Cluj Napoca (România)
 • Kiev (Ucraina)

Atenție!

Regiune adiacentă cu drepturi de participare limitată înseamnă că orice organizație situată în zona în cauză este în măsură să coopereze în cadrul programului cu restricție însă pentru a se evita orice suprapunere cu programul România-Ucraina, unde Suceava în România și Chernivetska din Ucraina sunt, de asemenea, eligibile, proiectele din regiunile adiacente trebuie să aibă parteneri din Ungaria sau Slovacia, în parteneriat, proiecte sunt limitate la Obiectivul tematic 6 și 7 și Proiecte de infrastructura de mari dimensiuni (Lips) nu pot fi puse în aplicare de către acestea.

Condițiile de participare a capitalelor naționale și regionale  la program sunt următoarele:   autorități sau organizații aflate în capitalele naționale sau regionale vor fi incluse în program, în cazurile specifice, atunci când implicarea acestor autorități și organizații este esențială pentru punerea în aplicare sau durabilitatea proiectelor. În aceste cazuri, autoritățile și organizațiile li se permite să participe la proiecte în rolul de beneficiar sau beneficiar. Activitățile proiectului desfășurate de aceste autorități și organizații pot fi efectuate în marile centre sociale, economice sau culturale, dar rezultatele acestor activități trebuie să fie întotdeauna în beneficiul regiunii de frontieră.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Scopul acestui apel deschis pentru propuneri este de a sprijini implementarea proiectelor mari de infrastructură, eligibile în cadrul celor 4 priorități cuprinse in acest apel de propuneri. Sunt eligibile și proiectele strategice, care sunt în conformitate cu strategiile naționale și regionale relevante.

Proiecte mari de infrastructură sunt definite ca proiecte care cuprind un ansamblu de lucrări, activități sau servicii destinate să îndeplinească o funcție indivizibilă cu caracter precis, care vizează obiective clar identificate de interes comun în vederea punerii în aplicare a investițiilor oferind un impact transfrontalier și beneficii și pentru care o parte a bugetului de cel puțin 2,5 milioane de euro este alocată pentru achiziționarea infrastructurii.

Lista indicativă a activităților este următoarea:

 • Dezvoltarea centrelor de infrastructură internet în bandă largă și de comunicații transfrontaliere;
 • Dezvoltarea conținutului media local în comun  și a capacităților de producție mass-media aferente.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 90% din totalul cheltielilor eligibile dar nu mai puțin de 50% iar rata de cofinanțare a beneficiarului este de minimum 10% din totalul cheltielilor eligibile.

În cazul Beneficiarului lider / Beneficiar înregistrați în statele membre participante maximum 5% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (50% din cofinanțare) vor fi finanțate din bugetul național. Restul de minimum 5% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (50% din co-finanțare) trebuie să fie acoperite din contribuția proprie a beneficiarului lider / beneficiarului sau din alte surse decât bugetul Comunității Europene sau Fondul European de Dezvoltare. 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Aplicațiile vor fi depuse prin serviciul poștal/curierat/personal la adresa: Secretariatul Tehnic Comun HU-SK-RO-UA ENI CBC Széchenyi Programme Office Nonprofit Llc., H-1053 Budapest, strada Szép 2, etajul, biroul A302.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 februarie 2017 - 15 noiembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020

Axa prioritară:

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 06 aprilie 2020
Ieri, 05 aprilie 2020