Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Ua 4.1 - Proiecte Soft

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare

Prioritate de investiții

PI 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate

Condiții beneficiari eligibili

 • Administrații publice naționale / regionale / locale și alte instituții publice;
 • Instituții publice naționale / regionale / locale care activează în domeniul sănătății și al serviciilor sociale;
 • ONG-uri, universități și institute de cercetare;
 • Asociații profesionale medicale și alte asociații relevante.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități comune menite să îmbunătățească accesul la sănătate în zona de graniță prin construirea / reabilitarea / modernizarea infrastructurii de servicii publice de sănătate (inclusiv prin utilizarea energiei regenerabile etc.);
 • Dezvoltarea de laboratoare și laboratoare mobile pentru screening-ul / monitorizarea clinică a bolilor și prevenirea epidemiilor transfrontaliere;
 • Echiparea infrastructurii medicale publice specifice (camere de urgență, ambulatorii, centre medicale, intervenție socială integrată etc.);
 • Programe comune de training și schimburi de experiență, networking pentru încurajarea fucționării serviciilor publice medicale specifice, telemedicină;
 • Schimburi de experiență, activități comune pentru a asigura compatibilitatea în procedura de tratament, programe comune de diagnosticare;
 • Campanii de conștientizare cu privire la informarea asupra sănătății, bolilor și prevenirea epidemiilor.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Contribuția UE disponibilă în cadrul acestui apel de proiecte este de 17.000.000 euro, distribuită pe Priorități, după cum urmează:

Prioritate de Investiții Contribuție UE
1.1 2.100.000 euro
1.2 1.500.000 euro
2.1 6.000.000 euro
3.1 2.100.000 euro
4.1 1.200.000 euro
4.2 2.700.000 euro
4.3 1.400.000 euro

Contribuția UE pentru un proiect va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de minimum 10% din totalul cheltuielilor eligibile și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Valoarea minimă și maximă pentru un proiect este prezentată în tabelul de mai jos:

Prioritatea de Investiții Valoarea minimă Valoarea maximă
1.1 50.000 euro 300.000 euro
1.2 50.000 euro 300.000 euro
2.1 50.000 euro 1.000.000 euro
3.1 50.000 euro 100.000 euro
4.1 50.000 euro 300.000 euro
4.2 50.000 euro 500.000 euro
4.3 50.000 euro 100.000 euro

Aria eligibilă

 • România: județele Suceava, Botoșani, Maramureș, Satu-Mare, Tulcea;
 • Ucraina: regiunile Odesa, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Cernăuți.

Depunerea proiectului

Proiectele se vor depune atât online prin intermediul aplicației EMS-ENI disponibilă la link-ul https://ems-roua.mdrap.ro până pe 17 mai 2018, cât și în format fizic până pe 24 mai 2018 la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, Str. Bistriței nr. 8A, Suceava, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană