Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Ua 1.2 - Proiecte Soft

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare

Prioritate de investiții

PI 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Condiții beneficiari eligibili

 • Universități;
 • Institute de cercetare / organizații / ONG-uri;
 • Administrații publice naționale / regionale / locale și alte instituții publice;
 • Asociații profesionale / alte asociații relevante.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Dezvoltarea de parteneriate / rețele între universități pentru dezvoltarea comună a cercetării teoretice;
 • Activități și studii comune de cercetare (inclusiv achiziționarea de echipamente aferente) în domeniul mediului (provocările schimbării climatice, conservarea biodiversității, energie regenerabilă și eficiența resurselor etc.);
 • Promovare și susținere pentru cercetare și inovare prin reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Contribuția UE disponibilă în cadrul acestui apel de proiecte este de 17.000.000 euro, distribuită pe Priorități, după cum urmează:

Prioritate de Investiții Contribuție UE
1.1 2.100.000 euro
1.2 1.500.000 euro
2.1 6.000.000 euro
3.1 2.100.000 euro
4.1 1.200.000 euro
4.2 2.700.000 euro
4.3 1.400.000 euro

Contribuția UE pentru un proiect va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de minimum 10% din totalul cheltuielilor eligibile și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Valoarea minimă și maximă pentru un proiect este prezentată în tabelul de mai jos:

Prioritatea de Investiții Valoarea minimă Valoarea maximă
1.1 50.000 euro 300.000 euro
1.2 50.000 euro 300.000 euro
2.1 50.000 euro 1.000.000 euro
3.1 50.000 euro 100.000 euro
4.1 50.000 euro 300.000 euro
4.2 50.000 euro 500.000 euro
4.3 50.000 euro 100.000 euro

Aria eligibilă

 • România: județele Suceava, Botoșani, Maramureș, Satu-Mare, Tulcea;
 • Ucraina: regiunile Odesa, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Cernăuți.

Depunerea proiectului

Proiectele se vor depune atât online prin intermediul aplicației EMS-ENI disponibilă la link-ul https://ems-roua.mdrap.ro până pe 17 mai 2018, cât și în format fizic până pe 24 mai 2018 la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, Str. Bistriței nr. 8A, Suceava, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 decembrie 2017 - 17 mai 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operaţional Comun România - Ucraina

Axa prioritară:

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță