Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PO Ro-Bg 5.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • GECT

Obiectiv specific

OS 5.1 Mărirea capacității de cooperare și eficiența instituțiilor publice într-un context CBC

Aria eligibilă

 • România - 7 județe: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa.
 • Bulgaria - 8 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Plevna, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrici.

Condiții beneficiari eligibili

 • Consilii Județene / Administrații Districtuale;
 • Orașe / Comune / Municipalități;
 • Asociații ale autorităților publice locale;
 • Camerele de Comerț / Asociații ale IMM-urilor;
 • Instituții de învățământ și de cercetare (școli, universități, etc.);
 • Ministerele și departamentele / organismele acestora locale / regionale;
 • ONG-urile care activează în domenii vizate de prezentul apel;
 • GECT (Grupări Europene de Cooperare Teritorială).

Activități eligibile/ Cheltuieli eligibile

 • Servicii de stimulare a ocupării forței de muncă și a învățării pe tot parcursul vieții;
 • Elementele cheie de infrastructură care să promoveze mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră;
 • Strategii comune pentru o mai bună incluziune pe piața muncii;
 • Informare (baze de date) și consiliere pentru a spori mobilitatea forței de muncă;
 • Campanii de conștientizare, training-uri comune pentru oportunități de plasament pe piața forței de muncă;
 • Dezvoltarea și furnizarea de programe vocaționale de training în sectoarele deficitare;
 • Incubatoare de afaceri transfrontaliere și incubatoare virtuale pentru promovarea ocupării forței de muncă.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

​Proiecte soft:

 • valoarea finanțării nerambursabile minime 100.000 Euro
 • valoarea finanțării nerambursabile maxime 750.000 Euro

Proiecte hard:

 • valoarea finanțării nerambursabile minime 200.000 Euro
 • valoarea finanțării nerambursabile maxime 1.500.000 Euro

Cofinanțarea beneficiarului: 2%

Depunerea proiectului

Aplicațiile vor fi trimise prin poștă, curier sau personal la: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, Zona Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Transport Fluvial de Mărfuri și Călători la P.C.T.F Călărași (România) - Silistra (Bulgaria), județul Călărași.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 octombrie 2015 - 15 martie 2016

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: O regiune eficientă

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță