Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PO Ro-Bg 3.1 proiecte soft

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • GECT

Obiectiv specific

OS 3.1 Îmbunătățirea gestionării riscului comun în zona transfrontalieră

Aria eligibilă

 • România - 7 județe: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa.
 • Bulgaria - 8 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Plevna, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrici.

Condiții beneficiari eligibili

Exemple de aplicanți potențiali (lista este indicativă):

 • Consilii Județene / Administrații Districtuale;
 • Organisme de drept public;
 • Orașe / Comune / Municipalități;
 • Asociații ale autorităților publice locale;
 • Camerele de Comerț / Asociații ale IMM-urilor;
 • Instituții de învățământ și cercetare (școli, universități, etc.);
 • Ministerele și departamentele / regionale / structurile teritoriale ale acestora;
 • ONG-uri care acționează în domeniile finanțate prin program;
 • GECT (Grupări Europene de Cooperare Teritorială).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Creșterea coordonării și eficientizarea reacțiilor autorităților în situații de urgență cauzate de dezastre naturale (inundații, incendii, cutremure, furtuni, valuri de căldură) și stabilirea de legi comune / legislație în ceea ce privește defrișarea și construirea în ariile afectate de dezastre naturale și antropice;
 • Stabilirea și integrarea de standarde și sisteme armonizate pentru o mai bună prevenire și gestionare a dezastrelor naturale și antropice în zona CBC (inundații, cutremure, incendii, furtuni), inclusiv pregătirea / îmbunătățirea hărților de hazard și a soluțiilor bazate pe ecosistem (pentru zonele inundabile, conservarea zonelor umende, gestionarea pădurilor;
 • Stabilirea de instrumente integrate pentru prevenirea și atenuarea situațiilor de urgență (inclusiv detectarea, atenționarea timpurie, cartografierea riscurilor) – crearea de structuri comune pentru situații de urgență neașteptate (inclusiv a unităților specializate de răspuns în cazul situațiilor de urgență / module de protecție civilă), și dezvoltarea infrastructurii regionale transfrontaliere la scală mică în domeniul pregătirii pentru situații de urgență (de exemplu accidente de transport, dezastre etc.), inclusiv în cazul situațiilor meteorologice de risc (precum furtuni, temperaturi extreme, incendii de pădure, secete, inundații) și riscuri geofizice (ca alunecările de teren, cutremurele);
 • Elaborarea la nivel comun de hărți și baze de date care să indice riscurile naturale și tehnologice și utilizarea teritoriului de către autoritățile regionale, agențiile de mediu și serviciile de urgență;
 • Schimburi de experiență și campanii de conștientizare în domeniul prevenirii eficiente a riscului și managementului riscului în zona transfrontalieră (inclusiv programe de training, inițiative de training bazate pe comunitate, hărți bilingve, broșuri despre dezastrele naturale și antropice) pentru grupuri țintă specifice (copii / tineri, dezvoltatori, manageri pentru situații de urgență, oficiali guvernamentali locali etc.);
 • Îmbunătățirea regiunilor cu risc de dezastru ridicat și mediu, preferabil prin soluții bazate pe mediu (inclusiv igienizarea și construirea de rezervoare, construirea de diguri, reducerea secetei și a tendinței de deșertificare, replantare de copaci, (re)împădurire etc.);
 • Sprijinirea și promovarea investițiilor transfrontaliere în infrastructura verde care contribuie la reducerea riscurilor și atenuarea dezastrelor (precum sisteme de colectare a apei de ploaie, reîmpădurire);
 • Măsurarea / monitorizarea parametrilor de mediu importanți pentru prevenirea timpurie și atenuarea dezastrelor (niveluri de emisie, puritatea apei, analize de apă și pământ etc.) prin achiziționarea de echipamente comune și prin evaluarea comună a rezultatelor.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • valoarea finanțării nerambursabile minime 100.000 Euro
 • valoarea finanțării nerambursabile maxime 350.000 Euro

Cofinanțarea beneficiarului: 2%

Depunerea proiectului

Expresiile de interes vor fi transmise (corespunzător Pasului 1) și formularul complet (corespunzător Pasului 2) vor fi depuse on-line, prin intermediul sistemului de monitorizare electronic de programe, e-MS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

31 martie 2017 - 15 mai 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: O regiune sigură

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță