Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PO Ro-Bg 2.2 proiecte hard

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • GECT

Obiectiv specifc

OS 2.2 Îmbunătățirea gestionării durabile a ecosistemelor din zona transfrontalieră

Aria eligibilă

 • România - 7 județe: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa.
 • Bulgaria - 8 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Plevna, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrici.

Condiții beneficiari eligibili

 • Consilii Județene / Administrații Districtuale;
 • Consilii locale / Municipalități;
 • Asociații ale autorităților publice locale;
 • Camerele de Comerț / Asociații ale IMM-urilor;
 • Instituțiile de învățământ (școli, universități, etc.);
 • Ministerele și departamentele / regionale / structurile teritoriale ale acestora;
 • Institute de cercetare non-profit;
 • Alte ONG-uri care acționează în domeniile finanțate prin program;
 • GECT (Grupări Europene de Cooperare Teritorială).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Coordonarea de acțiuni și schimb de informații pentru consolidarea implementării politicilor relevante și conservarea biodiversității, organizarea de transfer de cunoștințe, schimburi de bune practici etc.;
 • Protejarea ecosistemelor folosind clasificarea, maparea și planificarea spațială și altele în domeniul protejării naturii;
 • Pregătirea și implementarea de planuri, studii și studii de cercetare comune cu privire la siturile NATURA 2000;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului general prin promovarea siturilor NATURA 2000;
 • Managementul comun al protejării siturilor și speciilor rețelei NATURA 2000;
 • Sprijinirea și promovarea investițiilor transfrontaliere cu privire la infrastructura verde;
 • Protejarea / conservarea / monitorizarea ecosistemelor, mai ales în siturile NATURA 2000 prin intermediul achiziției de echipamente;
 • Crearea / consolidarea infrastructurii transfrontaliere care protejează / restaurează biodiversitatea / promovează ecosistemul, inclusiv prin NATURA 2000.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • valoarea finanțării nerambursabile minime 500.000 Euro
 • valoarea finanțării nerambursabile maxime 6.000.000 Euro

Cofinanțarea beneficiarului: 2%

Depunerea proiectului

Aplicațiile vor fi trimise prin poștă, curier sau personal la: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, Zona Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Transport Fluvial de Mărfuri și Călători la P.C.T.F Călărași (România) - Silistra (Bulgaria), județul Călărași.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

26 martie 2015 - 30 septembrie 2015

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: O regiune verde

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță