Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PO Ro-Bg 2.1 proiecte soft

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • GECT

Obiectiv specific

OS 2.1 Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniului cultural

Aria eligibilă

 • România - 7 județe: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa.
 • Bulgaria - 8 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Plevna, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrici.

Condiții beneficiari eligibili

Exemple de aplicanți potențiali (lista este indicativă):

 • Consilii Județene / Administrații Districtuale;
 • Organisme de drept public;
 • Orașe / Comune / Municipalități;
 • Asociații ale autorităților publice locale;
 • Camerele de Comerț / Asociații ale IMM-urilor;
 • Instituții de învățământ și cercetare (școli, universități, etc.);
 • Ministerele și departamentele / regionale / structurile teritoriale ale acestora;
 • ONG-uri care acționează în domeniile finanțate prin program;
 • GECT (Grupări Europene de Cooperare Teritorială).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Pregătirea de studii comune, strategii, planuri de management etc. în domeniul conservării comune, a dezvoltării și utilizării patrimoniului natural și cultural;
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
 • Conservarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii culturale imateriale, mai ales prin intermediul evenimentelor culturale de dimensiune transfrontalieră;
 • Sprijinirea promovării și utilizării potențialului cultural / natural prin investiții în infrastructura turistică sustenabilă comună;
 • Modernizarea / construirea de drumuri către puncte de interes care vor face parte dintr-un produs turistic transfrontalier;
 • Reconstruirea infrastructurii culturale: restaurarea și promovarea monumentelor culturale bazată pe strategii / concepte transfrontaliere relevante;
 • Dezvoltarea de produse și servicii turistice comune bazate pe patrimoniul natural și cultural comun și pe promovare comună;
 • Dezvoltarea unui management coordonat al parcurilor naturale, a rezervațiilor naturale și a altor zone protejate. 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm consultați ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • valoarea finanțării nerambursabile minime 150.000 Euro.
 • valoarea finanțării nerambursabile maxime 500.000 Euro.

Cofinanțarea beneficiarului: 2%.

Depunerea proiectului

Expresiile de interes vor fi transmise (corespunzător Pasului 1) și formularul complet (corespunzător Pasului 2) vor fi depuse on-line, prin intermediul sistemului de monitorizare electronic de programe, e-MS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană