Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PO Ro-Bg 1.1 proiecte soft

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • GECT

Obiectiv specific

OS 1.1 Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru o mai bună conectare la rețeaua de transport TEN-T

Aria eligibilă

 • România - 7 județe: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa.
 • Bulgaria - 8 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Plevna, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrici.

Condiții beneficiari eligibili

Exemple de aplicanți potențiali (lista este indicativă):

 • Consilii Județene / Administrații Districtuale;
 • Organisme de drept public;
 • Orașe / Comune / Municipalități;
 • Asociații ale autorităților publice locale;
 • Camerele de Comerț / Asociații ale IMM-urilor;
 • Instituții de învățământ și cercetare (școli, universități, etc.);
 • Ministerele și departamentele / regionale / structurile teritoriale ale acestora;
 • ONG-uri care acționează în domeniile finanțate prin program;
 • GECT (Grupări Europene de Cooperare Teritorială).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Dezvoltarea de soluții de acțiune comune / transfrontaliere, planuri de management, strategii, studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului etc. cu privire la proiecte de lucrări pentru infrastructura publică (căi navigabile, drumuri etc.) pentru a conecta nodurile secundare și terțiare la infrastructura TEN-T și pentru a reduce durata de transport și pentru optimizare logistică;
 • Dezvoltarea de concepte coordonate, standarde și instrumente la nivel transfrontalier pentru îmbunătățirea serviciilor de mobilitate de interes public (de ex. pentru grupurile dezavantajate,  pentru regiunile în scădere);
 • Facilitarea cooperării active în rândul furnizorilor de informații despre trafic și călătorii și servicii cu valoare adăugată, în vederea îmbunătățirii transportului public local în zona transfrontalieră și a conexiunii între orașe gemene (de ex. armonizarea orarelor, furnizarea de informații bilingve, operarea serviciilor publice de transport transfrontalier în special între orașe gemene);
 • Îmbunătățirea conexiunilor nodale secundare și terțiare transfrontaliere la infrastructura TEN-T (de ex. îmbunătățirea, construirea de rute de bicicliști, parcări pentru biciclete, construirea și modernizarea de drumuri);
 • Dezvoltarea unei rețele de management comun al traficului pentru o mobilitate inteligentă în zona transfrontalieră (de ex. managementul și detectarea incidentelor, urgențelor, studii asupra fluidității traficului etc.).

Pentru detalii suplimentare vă rugăm consultați ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • valoarea finanțării nerambursabile minime 150.000 Euro.
 • valoarea finanțării nerambursabile maxime 500.000 Euro.

Cofinanțarea beneficiarului: 2%

Depunerea proiectului

Expresiile de interes vor fi transmise (corespunzător Pasului 1) și formularul complet (corespunzător Pasului 2) vor fi depuse on-line, prin intermediul sistemului de monitorizare electronic de programe, e-MS.

 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

31 martie 2017 - 15 mai 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: O regiune bine conectată

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță