Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 2.1A

Beneficiari eligibili

  • Microîntreprindere

Obiectiv specific

OS 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
  • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;  
  • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;  
  • Cheltuieli pentru investiţia de bază;  
  • Alte cheltuieli;
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;
  • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.

Pentru detalii consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 Euro iar cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis de 200.000 Euro. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 10%.

Depunerea proiectului

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană