Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 2.1A

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere

Obiectiv specific

OS 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariaţi mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Investiții eligibile:

a. Investiții în active corporale:

i. lucrări de construire / extindere / modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

ii. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

iii. achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie;

b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

c. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele a.iii. și/sau c. de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.
Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare.

Pentru detalii consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 77,44 milioane euro (contribuția FEDR și Buget de stat), detaliată astfel:

 • Nord-Est: 26,26 mil. euro;
 • Sud-Est: 12,91 mil. euro;
 • Sud-Vest Olteania: 13,03 mil. euro;
 • Vest: 10,77 mil. euro;
 • Centru: 14,47 mil. euro.

Valoarea proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro, iar cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis de 200.000 euro.

Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 10%.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Alte informații utile

 • Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare;
 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării;
 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Nord-Vest sau București-Ilfov;
 • Investițiile care vizează clasa CAEN 8690 „Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimatică;
 • Solicitantul care depune o cerere de finanțare în cadrul acestui apel a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul care depune o cerere de finanțare în cadrul acestui apel a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

08 iulie 2019 - 08 noiembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021