Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 6.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil pentru acest apel de proiecte reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate mai jos:

 • Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare):
  • Județ;
 • Unități administrativ-teritoriale în parteneriat (*):
  • județ(e) - municipiu(i) / oraș(e) / comună(e);
  • județ-județ (două sau mai multe).

(*) In cazul Regiunii București Ilfov parteneriatul se poate realiza între UAT Județ - municipiu/ oraș(e) / comună(e)

Atenție! Pentru traseele ce parcurg județele Tulcea și Constanța sunt eligibile la finanțare, în cadrul prezentului apel, numai acele drumuri județene din afara teritoriului ITI Delta Dunării.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acțiuni sprijinite:

 • modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care asigură conectivitatea directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene / trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
 • construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea / realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții;
 • construirea / modernizarea / reabilitarea de pasaje / noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;

Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni:

 • construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean / traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public pe traseul drumului județean;
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (construire / modernizare trasee pietonale și piste pentru bicicliști acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
 • realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc.

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
  • Studii de teren;
  • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
  • Proiectare şi inginerie;
  • Consultanţă;
  • Asistenţă tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază:
  • Construcţii şi instalaţii;
  • Dotări;
 • Alte cheltuieli:
  • Organizare de şantier;
  • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
  • Cheltuieli conexe organizării de şantier;
  • Comisioane, cote și taxe;
  • Cheltuieli diverse şi neprevăzute;
 • Cheltuieli de informare și publicitate;
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.

Atenție! Lucrările de racordare a drumului județean, obiect al proiectului, la drumurile laterale sunt finanțabile prin POR dacă acestea se realizează în limita de proprietate / de administrare a județului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Valoarea minimă eligibilă: 1.000.000 Euro;
 • Valoarea maximă eligibilă: 50.000.000 Euro, cu excepția proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități administrative (județe), caz în care valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 Euro (*)(**).

(*) Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respective valori minime și maxime este cursul inforeuro al lunii decembrie de 4,5172 lei/euro.

(**)Pentru apelul dedicat regiunii mai dezvoltate, București Ilfov, valoarea eligibilă maximă a proiectului nu poate depăși 13,3 milioane Euro, corelat cu alocarea regiunii.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

 • Pentru regiunea București Ilfov: maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS);
 • Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare: maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Alte informații specifice

Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei axe prioritare / priorități de investiții acoperă nevoile de dezvoltare de la nivel regional și local în cadrul celor opt regiuni de dezvoltare ale României cu privire la realizarea conectivității la rețeaua TEN-T.

În cadrul prezentului apel de proiecte nu se finanțează proiecte inter-regionale de conectare la rețeaua TEN-T.

Depunerea proiectului

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

06 ianuarie 2017 - 13 iulie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021