Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 5.2 - BI și Regiuni

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București.

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi:

 • Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane;
 • Unitatea administrativ teritorială Municipiul București, inclusiv sectoarele componente, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată;
 • Parteneriate între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT județ, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, fara a fi exhaustive, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse intervenției:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene / gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 • achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere / vestiare, scene;
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc.);
 • modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției;
 • înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
 • realizare sistem de irigații / sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocare financiară:

Alocarea apelului de proiecte specific celor 7 regiuni mai puţin dezvoltate (FEDR + BS) este de 89,96 milioane euro, din care 76,47 milioane euro FEDR și 13,49 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE S SV V NV C
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (mil. euro) 15,75 13,37 14,16 10,77 10,59 12,89 12,43

Pentru apelul lansat pentru regiunea de dezvoltare BI alocarea (FEDR + BS) este 13,89 milioane euro, din care 11,11 milioane euro FEDR și 1,78 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat.

 

Cofinanțare:

 • În cadrul apelulului lansat pentru regiunea București Ilfov, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
 • În cadrul apelulului lansat pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentelor apeluri cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează.

Valoarea proiectului:

Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:

 • valoarea maximă totală a investiției este de 5.000.000 euro;
 • valoarea minimă totală a investiției este de 100.000 euro. 

Depunerea proiectului

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană