Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 5.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție religioasă
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

 • Unităţi administrativ-teritoriale;
 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale;
 • Unitățile de cult;
 • ONG-uri; 
 • Parteneriate între aceste entități, respectiv:
  • Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;
  • Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat. 

Atenție! Nu vor fi finanţare proiecte care presupun doar activităţi de tipul:

 • dotări interioare pentru obiectivul de patrimoniu;
 • restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia;
 • activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Valoarea maximă totală a proiectului - 5.000.000 euro;
  • În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă totală a proiectului este de 10.000.000 euro.
 • Valoarea minimă totală a proiectului - 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Valoarea în lei a proiectului se va calcula la cursul inforeuro din luna iulie 2017.

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte dedicat regiunilor:

Regiunea de dezvoltare Sud-Est Sud-Vest Oltenia București Ilfov Zona ITI DD
Alocarea (FEDR+BS)

3,65

1,40

20,24

31,38

Pentru apelul dedicat zonei ITI DD, alocarea este de 31,38 mil euro, din care  27,22 cofinanţare asigurată de FEDR şi 4,16 mil euro asiguraţi de Bugetul de Stat.

Rata de cofinanțare în funcție de regiune:

 • pentru regiunea București-Ilfov rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS);
 • pentru regiunile de dezvoltare  Sud-Est şi Sud-Vest, inclusiv zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Alte informații specifice

 • În cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor putea solicita finanţări şi implementa proiecte în 3  regiuni de dezvoltare din România, respectiv regiunea Sud-Est, regiunea Sud-Vest şi regiunea Bucureşti-Ilfov , precum şi în zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.

 • POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:

  • patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban, cât şi rural;
  • patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural;
  • patrimoniul cultural local din mediul urban.

Atenție! În cadrul acestor apeluri, un solicitant poate depune mai multe cereri de finanțare pentru obiective de patrimoniu diferite, dar o singură cerere de finanţate pentru un singur obiectiv de patrimoniu. 

Depunerea proiectului

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanţare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis.

 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

27 iulie 2017 - 27 noiembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021