Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.1.A Clădiri rezidențiale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;  
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;  
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază;  
 • Alte cheltuieli;
 • Cheltuieli de informare și publicitate;  
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

 • Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
 • Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cursul de 4,5744 lei/euro, cursul inforEuro din luna iulie.

Alocarea financiară pentru apelurile de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI și POR/2017/3/3.1/A/2/BI – aferente priorității 3.1, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale este de 505 935 064 euro, din care 426 542 654 euro din FEDR și 79 392 410 euro finanțare de la bugetul de stat.

Această alocare (FEDR+BS) este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (euro) 76 851 839 65 220 920 69 083 263 52 536 636 49 954 661 61 588 409 60 656 334 70 043 002
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (lei) 351 551 052 298 346 576 316 014 478 240 323 588 228 512 601 281 730 017 277 466 334 320 404 707

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/ITI/1 (Cod nr.POR/175/3/1) – aferentă priorității 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale este de 40 050 064 euro, din care 34 042 554 euro din FEDR și 6 007 510 euro finanțare de la bugetul de stat.

Alte informații specifice

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Solicitantul şi Asociaţia de proprietari.

O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o  „componentă” în cadrul proiectului.

Un Solicitant care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute poate depune mai multe cereri de finanţare, conform regulilor detaliate în cadrul Ghidului Solicitantului.

Prin prezentele apeluri de proiecte nu se finanțează:

 • blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.
 • blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice;
 • blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unui Solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 august 2017 - 28 februarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță