Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.1.A Clădiri rezidențiale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul acesui apel de proiecte sunt:

 • Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform OUG 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin acest apel vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;
 • reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
 • modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);
 • întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 28.563.455 euro, din care:

 • 24.278.933 euro contribuţie asigurată de FEDR;
 • 4.284.522 euro finanțare de la bugetul de stat.

Această alocare (FEDR+BS) este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare Nerambursabil
(euro)
FEDR
(euro)
BS
(euro)
Nord-Est 5.827.723 4.953.564 874.159
Sud-Est 9.899.322 8.414.423 1.484.899
Sud Muntenia 2.440.170 2.074.144 366.026
Centru 10.396.240 8.836.802 1.559.438

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

 • Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro (criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției).
 • Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii februarie 2020, respectiv 1 EUR = 4.777 lei.

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, din care rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este maxim 85%, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) este minim 15%;
 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Solicitant şi Asociaţia de proprietari (indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează).

 

Alte informații specifice

O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o „componentă” în cadrul proiectului. 

Un Solicitant care se încadrează în condiţiile de eligibilitate poate depune mai multe cereri de finanţare, conform regulilor detaliate în cadrul Ghidului Solicitantului Condiții Specifice.

Prin acest apel de proiecte nu se finanțează:

 • blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.
 • blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice;
 • blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unui Solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 martie 2020 - 17 august 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021