Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.3.C - regiuni mai puțin dezvoltate - apel non-competitiv

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Furnizor servicii sociale

Obiectiv specific

OS 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați care dețin centre de plasament ce urmează să fie închise. Proiectele pot fi depuse și în parteneriat cu:

 • Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social;
 • Entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislaţiei aplicabile în vigoare:
  • asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
  • unităţi de cult / structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Investițiile eligibile pentru co-finanțare se referă la:

 • construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor;
 • construcţia / reabilitarea / modernizarea / dotarea de case de tip familial pentru copii.

Infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidențială se referă la centrele de zi pentru copii și la centrele de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, aşa cum acestea sunt reglementate prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867 din 14 octombrie 2015 cu modificările și completările ulterioare (codurile 8891CZ-C-II ÷ 8891CZ-C-VII și 8899CZ-F-I). Având în vedere obiectivul de sprijinire a dezinstituţionalizării, se vor finanţa centrele de zi care vor furniza servicii de suport atât pentru copii care părăsesc centrele rezidenţiale, ca urmare a dezinstituţionalizării, cât și pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comunitate.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 66.976.486,81 euro, din care:

 • 45.695.013,79 euro reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • 21.281.473,03 euro reprezintă contrapartida națională (19.941.943,29 euro însemnând Buget de Stat şi 1.339.529,74 euro Contribuția beneficiarului). 

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro.

Rata de cofinanțare este:

 • Pentru solicitanţii de drept public:
  • Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile;
  • Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 28% din totalul cheltuielilor eligibile;
  • Rata cofinanţării beneficiar: minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile.
 • Pentru solicitanţii de drept privat (dacă participă la finanțare):
  • Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 70% din totalul cheltuielilor publice;
  • Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 30% din totalul cheltuielilor publice.

Cursul de schimb valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii iulie 2020, respectiv 1 EUR = 4,844 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană