Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 5.1 - ITI Delta Dunării

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție religioasă

Obiectiv specific

OS 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

Condiții beneficiari eligibili

 • Unităţi administrativ-teritoriale;
 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale;
 • Unitățile de cult;
 • ONG-uri;
 • Parteneriate între aceste entități, respectiv:
  • Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;
  • Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Programul Operațional Regional va finanţa obiectivele care sunt incluse în:

 • patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural;
 • patrimoniul cultural naţional  din mediul urban şi rural;
 • patrimoniul cultural local din mediul urban.

În cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Complementar, PNDR va finanța obiectivele de patrimoniu cultural local din mediul rural.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 19,77 mil euro, din care:

 • 17,15 mil euro cofinanţare asigurată de FEDR;
 • 2,62 mil euro asiguraţi de Bugetul de Stat.

Valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Valoarea maximă eligibilă este de10 milioane euro. 

*În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 20 milioane euro.

Cofinanțare:

Pentru solicitanţi instituţii publice

 • pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est (proiecte ce vor fi implementate în zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării), rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Pentru solicitanţi unităţi de cult şi ONG-uri:

 • pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est (proiecte ce vor fi implementate în zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării), rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor publice ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 15% din valoarea cheltuielilor publice ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii martie 2020, respectiv 1 EUR = 4,81 LEI.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană