Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.1.A - Ambulatorii - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Condiții beneficiari eligibili

 • Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera pp) și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale și:
  • Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera pp) și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litere w) și k);

  • Unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

 • reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatoriilor existente;
 • accesibilizarea spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces
 • asigurarea / modernizare utilităţilor generale şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții);
 • achiziţionare dotări pentru infrastructura ambulatoriilor.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 11.500.000 euro din care:

 • 8.050.000 euro FEDR și 3.450.000 euro contribuție națională.

Valoare  minimă eligibilă este de 100.000 euro.

Valoare maximă eligibilă nu se va depăşi valoarea unui proiect „major” aşa cum este el definit in legislatia comunitară, calculată la cursul Inforeuro aferent apelului.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii martie 2020, respectiv 1 EUR = 4,81 LEI.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană