Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect 8.2.B Spitalul Județean - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 8.2 Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

Condiții beneficiari eligibili

 • Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera -pp) și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Parteneriate între:

 • unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera pp) și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litere w) și k);
 • unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie.

În cazul parteneriatului, lider-ul de parteneriat va fi unitatea administrativ teritorială.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuiel eligibile:

 • cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;
 • cheltuieli de informare, comunicare și publicitate ;
 • cheltuieli aferente managementului proiectului;
 • cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
 • cheltuieli pentru investiția de bază;
 • cheltuieli cu organizarea de șantier;
 • cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului;
 • cheltuieli diverse și neprevăzute.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 46.642.857 euro, din care:

 • 32.650.000  euro FEDR;
 • 13.992.857 euro contribuție națională.

Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro

Valoare maximă eligibilă: nu se va depăşi valoarea unui proiect  „major” aşa cum este el definit în legislația comunitară calculată la cursul Inforeruro din luna depunerii.

Cofinanțare:

 • Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este de 70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ;
 • Rata de cofinanțare, reprezentând contrapartida națională este de 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru UAT/autorități  și instituții ale administraţiei publice locale;
 • Rata de cofinanțare din partea Solicitantului este de:
  • 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru UAT/autorități  și instituții ale administraţiei publice locale, unități sanitare.

 In acest caz, diferenta de 28 % din contrapartida nationala, va reprezenta rata de confinantare din Bugetul de stat.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cursul Inforeuro aferent lunii martie 2020, respectiv 1 EUR=4,81 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

02 aprilie 2020 - 02 august 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță