Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.1.B CCI

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală
  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate - Operațiunea B - Centre comunitare integrate

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

  • Unităţile administrativ-teritoriale care se regăsesc în cadrul Anexei 14 la Ghidul Solicitantului, precum şi parteneriatele între acestea şi:
    • Alte unităţi administrativ-teritoriale, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera pp) și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    • Orice alte autorități / instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera k) şi litera w).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest apel se referă la:

  • construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea centrelor comunitare integrate;
  • accesibilizarea spațiului destinat centrelor comunitare integrate și a căilor de acces;
  • asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 21.070 milioane euro, din care 15,050 milioane euro FEDR și 6,02 milioane euro contribuţie naţională (bugetul de stat), detaliată pe regiunile de dezvoltare astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE SM SV Oltenia V NV Centru  Total (euro)
Grant 98% (euro) 3 689 357 3 131 002 3 316 418 2 522 079 2 479 939 3 019 331 2 911 874 2 911 874
FEDR 70% (euro) 2 635 255 2 236 430 2 368 870 1 801 485 1 771 385 2 156 665 2 079 910 15 050 000
BS 28% (euro) 1 054 102 894 572 947 548 720 594 708 554 862 666 831 964 6 020 000

Valoare minimă eligibilă a unui proiect este de 10.000 euro.

Valoare maximă eligibilă a unui proiect este de 100.000 euro.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2019, respectiv 1 EUR = 4,785 RON.

Contribuţia proprie a solicitantului la realizarea proiectului este formată din contribuția la valoarea totală eligibilă a proiectului (în cuantum de 2%) și din contribuția la valoarea totală neeligibilă a proiectului (în cuantum de 100%).

Depunerea proiectului

Acest apel de proiecte este de tip necompetitiv cu termen limită de depunere de 6 luni și se adresează solicitanţilor de finanţare care se regăsesc pe Lista celor 139 comunităţi* cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la prezentul ghid), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

*Cele 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă au fost agreate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale şi selectate pe baza unui set de criterii aplicat comunităților marginalizate cu tip de marginalizare peste medie și severă, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Indicelui Dezvoltării Umane Locale din România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

20 ianuarie 2020 - 30 aprilie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021