Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 9.1 Regiuni și B-I (Etapa III)

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică
 • Grup de Acțiune Locală/FLAG
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Condiții beneficiari eligibili

 • Unități Administrativ Teritoriale:
  • Oraș / Municipiu / sectoarele municipiului București - ca  membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare;
 • Parteneriate între UAT Oraș / Municipiu /  sectoarele municipiului București - membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale);
 • Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement și sport;
 • Întreprinderi de economie socială de inserție, persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Aceste entități pot depune proiecte în cadrul apelului dedicat, respectiv POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de minimis aprobata prin Ordinul MDRAP 2587/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor de economie sociala de insertie in cadrul POR 2014-2020.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Intervențiile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiții pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel local în cadrul SDL elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:

 • investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-sociale;
 • investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.
 • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:
  • construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
  • crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.)
 • construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

*Sprijinul FEDR pentru utilități publice și infrastructură rutieră (străzi urbane) nu poate depăși 30% din valoarea totală FEDR a pachetului integrat de proiecte aferent unei SDL.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea pentru apelul de proiecte aferent regiunilor mai puțin dezvoltate, cu nr. POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI are o alocare de 67,15 milioane euro, FEDR și buget de stat (BS), din care 65,09 milioane euro contribuție FEDR și 2,06 milioane euro contribuție BS.

Alocarea pentru apelul de proiecte aferent regiunii mai dezvoltate, cu nr. POR/2019/9/9.1/1/BI are o alocare de 8,84 milioane euro, FEDR și buget de stat (BS), din care 8,12 milioane euro contribuție FEDR și 0,72 milioane euro contribuție BS.

Alocarea pentru apelul de proiecte aferent întreprinderilor de economie socială de inserție, cu nr. POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi are o alocare de 5,80 milioane euro, FEDR și buget de stat (BS), din care 5,50 milioane euro contribuție FEDR și 0,30 milioane euro contribuție BS.

Pentru apelurile  POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI  și POR/2019/9/9.1/1/BI:

 • valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 euro.

Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate):

 • valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20 000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de:

 • 4.900.000 euro, in conformitate cu bugetul maxim FEDR si buget de stat, asa cum a fost aprobat prin SDL selectata pentru finantare.

Cursul valutar care se utilizează este cursul Inforeuro din luna octombrie 2019, respectiv 1 EUR = 4,7515 RON.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI se adresează beneficiarilor de proiecte din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) selectate la nivel național, de către Comitetul Comun de Selecție. Lista SDL-urilor selectate pentru finanțare poate fi regăsită aici.

SDL-urile selectate pentru finanțare vor beneficia de finanțare atât în cadrul Axei Prioritare 9 a POR (pentru investiții „hard”, în infrastructură), cât și în cadrul Axei Prioritare 5 din POCU (pentru investiții „soft”,  în servicii, formare etc.).

Prevederile ITI Delta Dunării și SUERD nu se aplică acestui ghid specific.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si  POR/2019/9/9.1/1/BI:

 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 23.10.2019, ora 10.00;
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00.

Pentru APELUL DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi aferent schemei de minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție:

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 23.10.2019, ora 10.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 01.06.2020, ora 17.00.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

23 octombrie 2019 - 31 decembrie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021