Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.2 - Regiuni și ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Obiectiv specific

OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Condiții beneficiari eligibili

 • Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii din Regiunile de dezvoltare regională Sud-Est, Sud-Muntenia şi din zona ITI Delta Dunării;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile cu UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe/municipii și care îndeplinesc condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe/municipii eligibile (ce fac parte inclusiv din aria de studiu P.M.U.D.) și/sau cu Unitatea administrativ-teritorială județul (în care orașele/municipiile/comunele partenere sunt situate) și/sau cu instituții publice din subordinea UAT orașe/municipii/parteneri eligibili care au în administrare infrastructura rutieră, ce face obiectul proiectului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de investiţii / activităţi:

 • Achiziționarea de troleibuze;
 • Achiziționarea de autobuze;
 • Crearea/extinderea traseelor de transport public electric (reţea de troleibuz, staţii de încărcare pentru autobuzele alimentate electric);
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă;
 • Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară cumulată pentru cele două apeluri de proiecte este de 69.287.957,18 Euro (FEDR+BS):

 • Regiuni: 43.631.213,93 Euro (FEDR+BS) dintre care:
  • Sud-Est: 18.816.740,40 Euro (FEDR+BS),
  • Sud-Munteania: 24.814.473,53 Euro (FEDR+BS).
 • ITI Delta Dunării: 25.656.743,25 Euro (FEDR+BS).

Valoarea minimă eligibilă este de 500.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă:

 • 5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație mai mică sau egală cu 20.000 de locuitori;
 • 10 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori;
 • 20 milioane euro pentru municipiul Tulcea.

Rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii iunie 2019, respectiv 1 EUR=4.7517 RON.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

17 iunie 2019 - 18 noiembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021