Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.1.A Clădiri rezidențiale - Sisteme fotovoltaice

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Condiții beneficiari eligibili

Acest apel este dedicat Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • cheltuieli cu achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, de tipul celor menționate în Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrarii surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Mediului nr. 1287/05.12.2018;
  • cheltuieli aferente măsurilor conexe (componenta software) care contribuie la implementarea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrarii surplusului în rețeaua națională;
  • cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului  sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 20.000 lei (inclusiv TVA)/cerere de finanțare;
  • cheltuieli de audit financiar extern în limita maximă a 5000 lei (inclusiv TVA)/raport de audit financiar trimestrial (aferent activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv);
  • cheltuieli cu salariile membrilor echipei de management a proiectului;

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 107.396.471 euro, din care 93.150.000 euro din FEDR și 14.246.471 euro finanțare de la bugetul de stat. Această alocare (FEDR+BS) este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE SM SV V NV C
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (euro) 18 805 122 15 959 116 16 904 204 12 855 358 12 640 565 15 389 914 14 842 192
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (lei) 89 356 298 75 832 929 80 323 708 61 084 802 60 064 171 73 128 255 70 525 645

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 1 000 000 euro.

Valoarea maximă totală a unui proiect este de 50 000 000 euro.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro din luna publicării apelului, respectiv luna mai 2019: 1 euro=4,7517 lei. 

Cofinanțare

Pentru fiecare dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, rata de cofinanțare acordată prin  Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS). Rata de cofinanţare a beneficiarului este de 2%.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

14 iunie 2019 - 14 septembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021