Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 6.1 - Proiecte nefinalizate - Regiuni mai puțin dezvoltate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare):
  • Județ;
 • Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:
  • județ(e) - municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e)
  • județ-județ (două sau mai multe)

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite principalele tipuri de acțiuni:

 • modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public) care asigură conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene / trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
 • construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea / realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții;
 • construirea / modernizarea / reabilitarea de pasaje / noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale.

Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni:

 • construirea / modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean / traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public pe traseul drumului județean;
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (construire / modernizare trasee pietonale și piste pentru bicicliști acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
 • realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară (FEDR+Buget de stat) la nivelul celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate este de 162.443.563,74 Euro.

Valoarea minimă eligibilă: 1 milion de Euro.

Valoarea maximă eligibilă: 50 milioane de Euro.

Cofinanțare:

 • maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS);
 • beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană