Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.2 - proiecte nefinalizate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului pot fi:

 • Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția celor 39 de municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” și a orașelor și municipiului Tulcea din zona ITI Delta Dunării;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul acestui apel, menționate la punctul anterior;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul acestui apel (una sau mai multe) cu UAT comună din zona funcţională a acestor oraşe / municipii și care îndeplinesc condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe/municipii eligibile și/sau cu Unitatea administrativ-teritorială județul (în care orașele / municipiile / comunele partenere sunt situate).

Atenție! Pentru sistemele de transport public cu troleibuzul sunt eligibile doar UAT municipii şi parteneriatele formate cu UAT municipii sunt solicitanţi eligibili.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători
  • Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători
   • Achiziționarea de troleibuze - Codul 043;
   • Achiziționarea de autobuze - Codul 043.
  • Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători
   • Construirea / modernizarea / reabilitarea / extinderea traseelor de transport public electric - Codul 043;
   • Construirea / modernizarea / reabilitarea / extinderea depourilor / autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă - Codul 043;
   • Construirea / modernizarea / reabilitarea stațiilor de transport public (troleibuz, autobuz) - Codul 043;
   • Crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) - Codul 044;
   • Crearea / modernizarea / reabilitarea / extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de transport public de călători - Codul 043;
   • Configurarea / reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii / modernizării / extinderii benzilor separate pentru transportul public de călători, a construirii / modernizării / extinderii traseelor / pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv construirea / modernizarea / reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi dedicate şi separate pentru transportul public urban)/ 090 (piste pentru bicicliclete și trasee pietonale) etc, după caz.
 • Investiții destinate transportului electric și nemotorizat​
  • Achiziționarea și instalarea stațiilor/punctelor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride - Codul 083;
  • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete - Codul 090;
  • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”) - Codul 043 (pentru echipamente și mijloace de transport - biciclete);
  • Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 090;
  • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - Codul 044.
 • Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană​
  • Crearea / modernizarea / extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI) - Codul 044;
  • Construirea / modernizarea / reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport - Codurile 032/034, după caz;
  • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști - Codul 083;
  • Construirea / modernizarea parcărilor de transfer la transportul public urban de tip „park and ride” – Codul 043.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 57.670.126,87 euro (FEDR+BS), din care 50.000.000 euro provin din FEDR. Alocarea financiară reprezintă o alocare naţională pentru toate cele 7 Regiuni de dezvoltare, respectiv regiunile NE, SE, SM, SV, V, NV și Centru.

Valoarea maximă eligibilă:

 • 5 milioane euro pentru orașele / municipiile cu o populație mai mică sau egală cu 20.000 de locuitori;
 • 10 milioane euro pentru orașele / municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro de 1 euro = 4,5744 lei.

Rata de cofinanțare:

Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Alte informații specifice

Acest apel este necompetitiv, cu depunerea la termen a Cererilor de finanțare, iar evaluarea acestora se va desfăşura conform principilui „primul venit, primul servit”.

Proiectul nefinalizat reprezintă un proiect care poate conţine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană