Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.2.B - UPU - Regiuni și ITI DD - nefinalizate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, conform Hotarârii de Guvern nr. 144 din 23 Februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 • Parteneriate între Ministerul Sănătății și:
  • unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • autorități/ instituții ale administrației publice locale;
  • unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie;
  • orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

 • reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe precum și a compartimentelor de primiri urgențe;
 • construcția / reabilitarea / modernizarea/dotarea unui heliport de suprafață situat pe sol sau în terasă, accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces, inclusiv introducerea / modernizarea aparatelor / instalațiilor utilizate astfel încat să îndeplinească cerințele impuse domeniului sanitar (eg. Directive Europene / legislație națională aplicabilă în vigoare);
 • asigurarea / modernizare utilităţilor generale şi specifice pentru unitățile de primiri urgențe /componentele de primiri urgențe (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de invesții);
 • achiziţionare dotări / echipamente / dispozitive medicale pentru infrastructura unitățile de primiri urgențe atât pentru structura existentă cât și pentru cea viitoare a acestora (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU eg. Laboratorul de analize, Laboratorul de radiologie imagistică, ATI, bloc operator etc. în conformitate documentele structurii organizatorice ale unității sanitare, avizate / aprobate de către Ministerul Sănătății).

Accesibilizarea căilor de acces prevăzută ca activitate eligibilă se referă la lucrările/dotările necesare  adaptării căilor de acces în/către unitățile de primi urgențe / componentele de primiri urgențe , la necesitățile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități .

Accesibilizarea spațiului destinat serviciilor se referă la lucrările/dotările necesare adaptării spațiului unităților de primi urgențe / componentelor de primiri urgențe, la necesitățile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Rata de cofinanțare:

 • Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este  de 70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ;
 • Rata de cofinanțare, reprezentând contrapartida națională este de 28% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru UAT/autorități și instituții ale administraţiei publice locale;
 • Rata de cofinanțare din partea Solicitantului este de :
  • 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru UAT/autorități  și instituții ale administraţiei publice locale, unități sanitare (în acest caz, diferența de 28% din contrapartida naționaă va reprezenta rata de confinanțare din Bugetul de stat);
  • 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru autorități și instituții ale administraţiei publice centrale (în acest caz, procentul integral aferent contrapartidei  nationale, va reprezenta rata de confinantare din a solicitantului).

Valoare minimă eligibilă: 300.000 euro

Valoare maximă eligibilă: se va avea în vedere alocarea națională şi nu se va depăşi valoarea unui proiect „major” aşa cum este el definit atât în legislaţia naţională,cât şi în cea comunitară, calculată la cursul Inforeuro din luna iulie 2018 de 1 EUR = 4.6584 RON.

Alocarea financiară:

 • regiuni: 63 000 000,00 euro, din care 44 100 000,00 euro FEDR și 18 900 000,00 euro contribuție națională.
 • ITI Delta Dunării: 3 000 000 euro, din care  2 100 000,00 euro FEDR și 900 000 euro contribuție națională.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 iulie 2018 - 07 septembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021