Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.1.A - Ambulatorii - Regiuni și ITI DD - nefinalizate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, conform Hotarârii de Guvern nr. 144 din 23 Februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 • Parteneriate între Ministerul Sănătății și:
  • unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • autorități/ instituții ale administrației publice locale;
  • unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie;
  • orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor existente;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru înfiinţarea de noi ambulatorii prin transformarea spitalelor mici, ineficiente;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii în vederea relocării ambulatoriilor existente;
 • accesibilizarea spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces
 • asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice ( inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții);
 • achiziţionare dotări/echipamente/dispozitive medicale pentru infrastructura ambulatoriilor (atât pentru structura existentă, cât și pentru cea viitoare a ambulatoriului (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc ambulatoriile eg. Laboratorul de analize, radioterapia atît în scop curativ cât și paliativ, screeningul diferitelor forme de cancer, al hepatitelor, cel cardiovascular, etc) în conformitate documentele structurii organizatorice ale unității sanitare, avizate/aprobate de către Ministerul Sănătății.
 • cheltuielile aferente unităților medicale mobile conform prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 606/07.05.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile, Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 432 din 22 mai 2018.

Accesibilizarea căilor de acces prevăzută ca activitate eligibilă se referă la lucrările/dotările necesare  adaptării căilor de acces în/către ambulatorii pe teritoriul delimitat din punct de vedere juridic pe care este construită clădirea cât și a căilor de acces din interiorul acestora, la necesitățile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități.

Accesibilizarea spațiului destinat serviciilor se referă la lucrările/dotările necesare  adaptării spațiului ambulatoriului, la necesitățile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Rata de cofinanțare:

 • Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este  de 70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ;
 • Rata de cofinanțare, reprezentand contrapartida națională este de 28% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru UAT/autorități și instituții ale administraţiei publice locale;
 • Rata de cofinanțare din partea Solicitantului este de :
  • 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru UAT/autorități  și instituții ale administraţiei publice locale, unități sanitare (în acest caz, diferența de 28% din contrapartida naționaă va reprezenta rata de confinanțare din Bugetul de stat);
  • 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru autorități și instituții ale administraţiei publice centrale (în acest caz, procentul integral aferent contrapartidei  nationale, va reprezenta rata de confinantare din a solicitantului).

Valoare minimă eligibilă: 300.000 euro

Valoare maximă eligibilă: se va avea în vedere alocarea națională şi nu se va depăşi valoarea unui proiect „major” aşa cum este el definit atât în legislaţia naţională,cât şi în cea comunitară, calculată la cursul Inforeuro din luna iulie 2018 de 1 EUR = 4.6584 RON.

Alocarea financiară:

 • regiuni: 167 591 806 euro, din care  117 307 264 euro FEDR și 50 274 542 euro contribuție națională;
 • ITI Delta Dunării: 4 600 000 euro, din care 3 220 000 euro FEDR și 1 380 000 euro cofinanțare națională. 

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 iulie 2018 - 07 septembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021