Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.2.A Ambulanțe

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil în cadrul acestui apel de proiecte este parteneriatul dintre:

  • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU), în calitate de lider de parteneriat,

şi

  • Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ale fiecarui judeţ care aparţine regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finanţare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest şi Centru).

ATENŢIE: includerea acestor solicitanţi eligibili în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. Ca urmare, acordarea finanţării este condiţionată de aprobarea modificării Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activităţile eligibile (acţiunile sprijinite) în cadrul proiectului sunt:

  • achiziția de ambulanțe, inclusiv ambulanțe specializate pentru pacientul cu risc biologic, pentru transport nou-născuți în stare critică si pentru victime multiple;
  • achiziția de posturi medicale avansate;
  • achiziția de autospeciale de transport pacienți în zona montană;
  • achiziția de unitati de suport pentru accidente colective.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Ratele de cofinanţare a proiectului sunt:

  • Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 70 % din totalul cheltuielilor eligibile;
  • Rata cofinanţării Buget de Stat: minim 30 % din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 1 mil. euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30 mil. euro.

Alocarea financiară este de 94.906.014 euro, din care o cofinanţare de 66.434.210 euro asigurată de Fondul European de Dezvoltare Regională și 28.471.804 euro, cofinanțare asigurată de Bugetul de Stat.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană