Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 1.1.A

Beneficiari eligibili

  • Microîntreprindere
  • Întreprindere Mare
  • IMM

Obiectiv specific

OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Operațiunea A Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții acestui apel de proiecte sunt entitățile de inovare şi transfer tehnologic definite conform Ordonanţei 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, autorizate provizoriu / acreditate sau care urmează a fi autorizate provizoriu / acreditate în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora, in condițiile/termenele impuse de prevederile ghidului.

În cazul parteneriatelor între entitățile de inovare și transfer tehnologic definite și constituite conform prevederilor legale mai sus menționate, toți membrii acestuia trebuie să fie autorizați provizoriu/acreditați în vederea depunerii cererii de finanțare, in condițiile/termenele impuse de prevederile ghidului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor ghidului;
  • achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic);

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este echivalentul în lei a 36.735.294 euro, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE S SV V NV C
Alocarea FEDR în cadrul apelului de proiecte (euro) 5.467.498 4.640.035 4.914.814 3.737.632 3.675.183 4.474.543 4.315.295
Alocarea BS în cadrul apelului de proiecte (euro) 964.852 818.830 867.320 659.582 648.562 789.625 761.523
Total alocat FEDR +BS (euro) 6.432.350 5.458.865 5.782.134 4.397.214 4.323.745 5.264.168 5.076.818
Total lei 29.964.459,24 25.429.576,72 26.935.493,03 20.483.981,70 20.141.733,71 24.522.600,21 23.649.848,97

Proiectele pot avea una sau două tipuri de investiții/componente, în funcție de activitățile eligibile selectate și de încadrarea acestora în cadrul ajutorul de stat regional și, respectiv, pentru ajutorul de minimis. Aceste aspecte influențează modalitatea de întocmire a bugetului cererii de finanțare și respectiv ratele de cofinațare aplicabile.

  • Pentru componenta de ajutor de stat regional (suma cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional pentru investiții), contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional, stabilite în funcţie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria de întreprinderi).
  • Pentru componenta de ajutor de minimis, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis, în conformitate cu prevederile regulamentului aplicabil.

Este la latitudinea solicitantului dacă proiectul include doar o singură componentă/un singur tip de investiție axată pe ajutorul de stat regional sau pe ajutorul de minimis, sau le poate include pe ambele, cu condiția respectării valorilor minime și maxime ale finanțării nerambursabile solicitate.

Pentru proiectele în care sunt incluse doar activități ce intră sub prevederile ajutorului de stat regional, precum și în cazul în care sunt incluse pe lângă acestea și activități ce intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro, și maximum de 3 milioane euro.

  • pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro, și maximum de 3 milioane euro;
  • pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro și și maximum de 200.000 euro.

Cursul valutar este cursul de schimb Inforeuro, valabil din luna iulie 2018, respectiv 1 euro=4,6584 lei.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

20 august 2018 - 20 aprilie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 01 aprilie 2020
Ieri, 31 martie 2020