Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 1.1.A

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Operațiunea A Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt entitățile de inovare şi transfer tehnologic definite conform Ordonanţei 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, autorizate provizoriu /acreditate sau care urmează a fi autorizate provizoriu /acreditate în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora, in condițiile/termenele impuse de prevederile Ghidului Solicitantului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT), implicit și a centrelor de competență, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare și a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv:

 • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor din Ghidul Solicitantului (a se vedea secțiunea 3.3.1 din ghid);

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea UE.

 • achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este echivalentul în lei a 27656 mil. euro, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE SM V NV C
Alocarea FEDR în cadrul apelului de proiecte (euro) 5139448.00 4361633.00 4619926.00 2772765.82 2557929.38 4056377.00
Alocarea BS în cadrul apelului de proiecte (euro) 906961.00 769700.00 815281.00 489311.79 451399.25 715831.00
Total alocat FEDR +BS (euro) 6046409.00 5131333.00 5435207.00 3262077.61 3009328.63 4772208.00
Total lei 29190853.37 24773049.46 26240092.35 15748658.29 14528436.76 23039265.78

Valoarea minimă și maximă 

 • Pentru proiectele în care sunt incluse doar activități ce intră sub prevederile ajutorului de stat regional, precum și în cazul în care sunt incluse pe lângă acestea și activități ce intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de:
  • minimum 75.000 euro;
  • maximum 3.000.000 euro.
 • pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finanțării nerambursabile acordate este de:
  • minimum 75.000 euro;
  • maximum 3.000.000 euro.
 • pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de:
  • minimum 75 000 euro;
  • maximum 200.000 euro.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional Categoria în care se încadrează solicitantul/ Regiunea de dezvoltare/ Perioada de aplicabilitate a intensității NE SE SM V NV C
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului

Întreprindere mare

Beneficiarii de drept public sunt consideraţi întreprinderi mari, în anumite condiții (buget și nr. locuitori)

50% 50% 50% 35% 50% 50%
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului Întreprindere mijlocie 60% 60% 60% 45% 60% 60%
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului Întreprindere mică și micro 70% 70% 70% 55% 70% 70%

Intensitatea maximă a ajutorului de minimis

Contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis) și în limita plafonului de minimis.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 1 euro = 4,8435 lei.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 iunie 2020 - 30 octombrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021