Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 1.1.B

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică
 • Institut de cercetare
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Operațiunea B Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

Condiții beneficiari eligibili

Parcul științific și tehnologic se constituie printr-o asociere în participațiune, încheiată între o instituție de învățământ superior acreditată și/sau o unitate de cercetare/dezvoltare, pe de o parte, și regii autonome, companiii naționale, societăți comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Vor fi sprijinite investiții pentru crearea și dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare și a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv:

 • crearea şi dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice, respectiv, construcţia, extinderea şi/sau dotarea cu echipamente și software necesare prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor Ghidului Solicitantului.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea UE.

 • achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații parcurilor științifice și tehnologice).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 19.554.929 euro, detaliată pe regiunile de dezvoltare după cum urmează:

Regiune de dezvoltare NE S NV C
Total alocat FEDR+BS (euro) 5982508.00 5377765.00 3472882.00 4721774.00
Total (lei) 28976277.50

26047204.78

 

16820903.97

22869912.37

 

Valoarea minimă și maximă 

 • pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de:
  • minimum 75 000 euro;
  • maximum valoarea alocării regională pentru apel/fiecare regiune de dezvoltare în parte.
 • pentru componenta de minimis din cadrul proiectului, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de:
  • minimum 75.000 euro;
  • maximum de 200.000 euro.

 

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional

Intensitatea maximă Categoria în care se încadrează solicitantul / Regiunea de dezvoltare/ Perioada de aplicabilitate a intensității NE SM NV C
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului

Întreprindere mare

Beneficiarii de drept public sunt considerați întreprinderi mari, în anumite condiții (buget și nr. locuitori)

50% 50% 50% 50%

Intensitatea ajutorului de minimis

Contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis) și în limita plafonului de minimis.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 1 euro = 4,8435 lei.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 iunie 2020 - 30 octombrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021