Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 1.1.B

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • IMM
 • Universitate
 • Persoană fizică
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Operațiunea B Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

Condiții beneficiari eligibili

Parcul științific și tehnologic se constituie  printr-o asociere în participațiune, încheiată între o instituție de învățământ superior acreditată și/sau o unitate de cercetare/dezvoltare, pe de o parte, și regii autonome, companiii naționale, societăți comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite investiții pentru crearea și dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice, în concordanță cu Strategia Națională  de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv:

 • crearea și dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice, construcția, extinderea și/sau dotarea cu echipamente și software necesare prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor Ghidului Solicitantului;

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea UE

 • achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații parcurilor științifice și tehnologice).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 36.347.059 euro, detaliată pe regiunile de dezvoltare după cum urmează:

Regiune de dezvoltare NE SE S SV V NV C
Total alocat FEDR+BS (euro) 6.364.371 5.401.173 5.721.027 4.350.743 4.278.048 5.208.533 5.023.164
Total (lei) 29.647.786 25.160.824 26.650.832 20.267.501 19.928.859 24.263.430 23.399.907

Cofinanțare

În cadrul acestui apel, proiectele au două tipuri de investiții/componente, în funcție de activitățile eligibile selectate și de încadrarea acestora în cadrul ajutorului de stat regional și, respectiv, ajutorului de minimis.

 • Pentru componenta de ajutor regional - contribuția programului (FEDR+buget de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional pentru întreprinderi mari, stabilite în funcție de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat).
 • Pentru componenta de ajutor de minimis - contribuția programului (FEDR+buget de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis, în conformitate cu prevederile regulamentului aplicabil.

Valoarea finanțării acordate este de minimum 75.000 euro și maximum 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro de 1 EUR = 4.6584 LEI valabil în luna iulie 2018.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional

Intensitatea maximă Categoria în care se încadrează solicitantul / Regiunea de dezvoltare NE SE SM SV V NV C
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului

Întreprindere mare

Beneficiarii de drept public sunt considerați întreprinderi mari, în anumite condiții (buget și nr. locuitori)

50% 50% 50% 50% 35% 50% 50%

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 august 2018 - 13 aprilie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 01 aprilie 2020
Ieri, 31 martie 2020