Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 10.1 - Învățământ preșcolar și învățământ obligatoriu - apel dedicat MEN

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Condiții beneficiari eligibili

În cadrul acestui apel solicitantul de finanţare este reprezentat de :

 • Parteneriatele încheiate între Autorităţi Publice Centrale - Ministerul Educaţiei Naţionale* şi Autoritățile / Instituții ale administraţiei publice locale, unde liderul parteneriatului va fi reprezentat de Autoritatea Publică Centrală - Ministerul Educaţiei Naţionale :
  • Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București (UAT comună, oraș, municipiu, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR 2014-2020), definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituții ale administraţiei publice locale:  Entităţi (Direcţie/Serviciu) desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;
  • Parteneriatele încheiate între Autorităţi Publice Centrale - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Instituții aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, unde liderul parteneriatului va fi reprezentat de Autoritatea Publică Centrală - Ministerul Educaţiei Naţionale: Instituţii de învăţământ superior ce au în administrare terenuri aflate în proprietatea publică a statului.

*Atenție! Includerea acestui tip de solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. Acordarea finanțării (semnarea contractului de finanțare) este condiționată de această aprobare de modificare a POR 2014-2020.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația preșcolară (grădinițe);
 • construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea însumată a acestor apeluri de proiecte este de 75,83 milioane euro (FEDR+BS), din care 63,89 milioane euro reprezintă co-finanţarea comunitară asigurată prin FEDR.

Valoare minimă eligibilă: 200.000,00 euro.

Valoare maximă eligibilă:  se va avea în vedere alocarea regională şi nu se va depăşi valoarea unui proiect  „major” aşa cum este el definit atât în legislaţia naţională, cât şi în cea comunitară, calculată la cursul Inforeuro din luna depunerii proiectului.

Rata de cofinanțare:

 • Pentru cheltuielile efectuate de Ministerul Educaţiei Naţionale:
  • pentru regiunea București-Ilfov: rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
  • pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare: rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
 • Pentru cheltuielile efectuate Autoritățile și Instituții ale administraţiei publice locale:

  • pentru regiunea București-Ilfov: rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 18% din bugetul de stat;
  • pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare: rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 13% din bugetul de stat.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană