Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 4.1 - proiecte nefinalizate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Condiții beneficiari eligibili

 • Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepţia municipiului Tulcea din cadrul ADI „ITI Delta Dunării”, care este eligibil în apelul de proiecte dedicat din cadrul Obiectivului specific 3.2;
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipiul reședință de județ, cu excepţia municipiului Tulcea, cu oraşe/municipii/comune din zona funcţională urbană (Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinătatea teritorială a acestuia;
 • Unitatea administrativ-teritorială judeţul inclusiv cu posibilitatea parteneriatului cu unitatea administrativ-teritorială municipiul reşedinţă de judeţ eligibi. Pe lângă parteneriatul cu unitatea administrativ-teritorială municipiul reşedinţă de judeţ eligibil, pot fi incluse în acest parteneriat inclusiv UAT din zona funcţională urbană a municipiului reşedinţă de judeţ.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Achiziționarea de material rulant (tramvaie) - Codul 043;
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie) - Codul 043;
 • Achiziționarea de troleibuze - Codul 043;
 • Achiziționarea de autobuze - Codul 043.

Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric - Codul 043;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă - Codul 043;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz) - Codul 043;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) - Codul 044;
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători - Codul 043;
 • Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv a construirii/modernizării/reabilitării părţii carosabile a infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi dedicate şi separate pentru transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz.

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

 • Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride - Codul 083;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete - Codul 090;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”) - Codul 043 (pentru echipamente și mijloace de transport - biciclete);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 090;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - Codul 044.

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI) - Codul 044;
 • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști - Codul 083;
 • Construirea parcărilor de transfer la transportul public de tip „park and ride” – Codul 043.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 518.823.530 euro (FEDR+BS), din care 450.000.000 euro provin din FEDR. Această alocare a fost stabilită prin aplicarea procentului de 50% la valoarea alocării financiare inițiale aferente Obiectivului specific 4.1 și este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE SM SV V NV Centru
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (FEDR+BS) (Euro) 90.846.000 77.097.177 81.662.824 62.103.177 61.065.529 74.347.412 71.701.412
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (FEDR+BS) (Lei) 415.565.943 352.673.324 373.558.420 284.084.771 279.338.158 340.094.801 327.990.938

Cursul valutar utilizat este cursul inforeuro aferent apelului nr. POR/2017/4/4.1/1, respectiv 1 euro = 4,5744 lei.

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă pentru cererile de finanțare ce conțin activităţi complementare privind, mimimum, componente de infrastructură de transport public de călători şi mijloace de transport public: 25.000.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a cererilor de finanțare cu alte tipuri de activități (altele decât cele complementare privind, mimimum, componente de infrastructură de transport public de călători şi mijloace de transport public): 20.000.000 euro.

Rata de cofinanțare:

Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte, cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Depunerea proiectului

În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 iulie 2018 - 09 octombrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021