Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 5.1 - Proiecte nefinalizate

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

 • Unităţi administrativ-teritoriale;
 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale;
 • Instituţii publice finanţate conform Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,  care nu au ca obiectiv obţinerea de profit şi sunt înfiinţate prin lege*;
 • Parteneriate între aceste entități.

*Atenție! Includerea acestui tip de solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. Acordarea finanţării (semnarea contractului de finanţare) este condiţionată de această aprobare de modificare a programului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul;
 • Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Atenție! Nu vor fi finanţare proiecte care presupun doar activităţi de tipul:

 • dotări interioare pentru obiectivul de patrimoniu;
 • restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia;
 • activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocare financiară

Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru București Ilfov

Alocarea mil.euro

21,43 18,185 19,265 14,65 14,405 17,535 16,915 13,0
 • Valoarea maximă totală a proiectului - 5 milioane euro
  • În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă totală a proiectului este de 10 milioane euro.
 • Valoarea minimă totală a proiectului – 1milion euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.
 • Rata de cofinanțare:
  • Pentru Regiunea BI:
   • rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS), cu excepţia autorităţilor publice centrale unde rata de cofinanţare din bugetul de stat (BS) este de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
  • Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare:

   • rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS), cu excepţia autorităţilor publice centrale unde rata de cofinanţare din bugetul de stat (BS) este de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentelor apeluri cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană