Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 6.1 - Proiecte nefinalizate - NE, SE, S, V

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare):
  • Județ.
 • Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:
  • județ(e) - municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e);
  • județ-județ (două sau mai multe).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite principalele tipuri de acțiuni:

 • modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
 • construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții;
 • construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale.

Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni:

 • construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public pe traseul drumului județean;
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru biciclisti acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
 • realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc.

Pentru detalii suplimenatre consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocare (FEDR+Buget de stat):

Regiunea NORD EST 20.036.547,97 Euro
Regiunea SUD EST 25.073.024,95 Euro
Regiunea SUD MUNTENIA 54.548.248,62 Euro
Regiunea VEST 40.788.909,54 Euro

În situația în care există un proiect care se încadrează parțial în alocarea menționată, suma solicitată (FEDR+Buget de stat) a acestuia va fi luată în considerare integral.

Rata de confinanțare:

 • maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoare maximă și valoarea minimă:

 • Valoare minimă eligibilă: 1 milion de Euro;
 • Valoarea maximă eligibilă va fi corelată cu alocarea fiecărei regiuni și nu poate depăși 50 milioane de Euro.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Inforeuro al lunii publicării ghidului, respectiv mai 2018.

Alte informații specifice

Activitățile propuse pentru finanțare în cadrul acestei axe prioritare/ priorități de investiții acoperă nevoile de dezvoltare de la nivel regional și local în cadrul regiunilor de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Vest ale României cu privire la realizarea conectivității la reteaua TEN-T rutier.

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte nu se finanțează proiecte inter-regionale de conectare la rețeaua TEN-T.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare și selecție vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, în limita alocării fiecărei regiuni, conform principiului „primul depus, primul evaluat”.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

14 mai 2018 - 16 iulie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021