Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.1.A - Ambulatorii - Regiuni și ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție de sănătate
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Condiții beneficiari eligibili

 • Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată;
 • Parteneriate între UAT și unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie care au în componență unul sau mai multe ambulatorii. În acest caz, Liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială.

Atenție! O cerere de finanțare va include o singură clădire publică în cadrul căreia unitatea sanitară își desfășoară activitatea.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

 • reabilitarea / modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor existente;
 • reabilitarea / modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru înfiinţarea de noi ambulatorii prin transformarea spitalelor mici, ineficiente;
 • reabilitarea / modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii în vederea relocării ambulatoriilor existente ;
 • accesibilizarea spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces;
 • asigurarea / modernizare utilităţilor generale şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții);
 • achiziţionare dotări pentru infrastructura ambulatoriilor.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară:

 • Pentru cele 7 regiuni de dezvoltare ale României: Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru - 164.230.170 euro, din care:
  •  83.790.903 euro FEDR;
  • 80.439.267 euro cofinanțare din bugetul de stat.
 • Pentru ITI Delta Dunării, așa cum acesta este definit prin Strategia Integrată pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 602 din 24 august 2016 - 4 508 000 euro, din care:
  • 2.300.000 euro FEDR;
  • 2.208.000 euro cofinanțare din bugetul de stat.

Valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro

Valoarea maximă eligibilă este de 2. 300.000 euro.

Cofinanțare:

 • Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este  de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • Rata de cofinanțare din partea Bugetului de Stat este de 48% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Rata de cofinanțare din partea Solicitantului este de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cursul valutar aplicat este cursul InforEuro aferent lunii aprilie 2018 de 1 EUR = 4.6525 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 mai 2018 - 21 octombrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021