Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 7.1 - Sud-Vest Oltenia

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 7.1 Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt unităţi administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Unităţi administrativ-teritoriale;
 • Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale menţionate mai sus.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activităţile orientative în cadrul proiectului implementat in staţiuni turistice definite conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare sau in staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi:
  • crearea / reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, reabilitarea trotuarelor;
  • crearea / reabilitarea / modernizarea / amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea / gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi;
  • amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică,
  • construirea / modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară;
  • construirea / modernizarea locurilor de recreare şi popas, punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere, posturilor salvamont/salvamar;
  • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
  • marcajul traseelor turistice, trasee tematice;
  • crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, etc.);
  • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
  • construirea de piste pentru cicloturism.
 • Activităţile orientative în cadrul proiectului implementat in staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice, definite conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificările şi prevederile ulterioare, pot fi:
  • reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului;
  • dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor);
  • crearea / reabilitarea traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale;
  • dezvoltarea iluminatului public.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea acestui apel de proiecte este de aprox. 11.652.788 euro (FEDR+BS) din care 10.107.010 euro din FEDR şi 1.545.778 euro din bugetul de stat, sumă calculată la cursul Inforeuro din luna martie 2018 de 4.6575 lei/euro.

Valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 EUR.

Rata de cofinanţare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi este de 85% pentru toate proiectele de infrastructură de turism. Rata de cofinanţare de la bugetul de stat este 13%.

Rata de cofinanţare a beneficiarului este de 2%.

În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, solicitantul sau, în cazul parteneriatului, liderul de parteneriat îşi va ajusta cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate.

Alte informații specifice

Investiţiile care se vor realiza în infrastructura de turism au ca scop creșterea economică a zonelor aflate în declin economic, dar care dispun de un potențial turistic valoros, în vederea creșterii numărului mediu de salariați din staţiunile turistice în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană