Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 5.1 - Regiunea Vest

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție religioasă
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiectei pot fi:

 • Unităţi administrativ-teritoriale;
 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale;
 • Unitățile de cult;
 • ONG-uri;
 • Parteneriate între aceste entități, respectiv:
  • Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;
  • Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul;
 • Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Atenție! Nu vor fi finanţare proiecte care presupun doar activităţi de tipul:

 • dotări interioare pentru obiectivul de patrimoniu;
 • restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia;
 • activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte (FERD+BS) dedicat regiunii Vest este de 14,405 milioane euro, sumă calculată la cursul inforeuro din luna martie 2018, respectiv 4,6575 lei/euro.

Valoarea maximă totală a proiectului este de 5 milioane de Euro, iar în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă totală a proiectului este de 10 milioane euro.

Valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Rata de cofinanțare:

 • Pentru solicitanţi instituţii publice: 
  • rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
 • Pentru solicitanţi unităţi de cult şi ONG-uri:
  • rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor publice ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 15% din valoarea cheltuielilor publice ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate.

Alte informații specifice

Acest apel de proiecte este dedicat exclusiv Regiunii de dezvoltare Vest.

POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:

 • patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural;
 • patrimoniul cultural naţional  din mediul urban şi rural;
 • patrimoniul cultural local din mediul urban.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare aferente acestui apel de proiecte se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 aprilie 2018 - 16 iulie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță